Naše vrijednosti slika

Naše vrijednosti

Naše vrijednosti

Naše vrijednosti govore o načinu na koji pristupamo sami sebi, našim klijentima, dioničarima, poslovnim partnerima, zajednici u kojoj radimo i živimo te svim našim drugim dionicima. One su temeljni dio karaktera OTP banke i nastale su uz sudjelovanje i savjetovanje svih zaposlenika. Međusobno su povezane i motiviraju nas da stalno stvaramo ugodnu, suradničku i poticajnu klimu u svemu što radimo.  

 

Izvrsnost

Izvrsnost počiva na našim znanjima i iskustvu, ali i predanosti stalnom razvoju i napredovanju. Pomaže nam da pružamo vrhunsku kvalitetu našim klijentima i s njima gradimo profesionalne odnose. Kako bismo bili izvrsni stalno smo usmjereni na budućnost i razvoj novih rješenja. Nju je moguće ostvariti samo u suradnji s drugima, prije svega našim kolegicama i kolegama iz banke i grupe, našim klijentima i drugim partnerima. Oni nas potiču da uvijek nastojimo biti bolji i potpuno predani tome da budemo prepoznati kao najpoželjniji partner. Da bismo bili iz-vrsni važno je stalno ulagati u sebe, ali i pažljivo slušati što nam kažu naši klijenti, prepoznati njihove potrebe i želje i osigurati im prvoklasnu uslugu. Zato stalno ulažemo u nova znanja, usredotočeni smo na razvoj, oslanjamo se na naša dobra iskustva i ambiciozni smo ostvariti uspjeh. Vjerujemo da svi naši zaposlenici mogu biti izvrsni i nastojimo stvarati kulturu u kojoj je to moguće. Kako bismo poticali izvrsnost, imamo sustave poticanja i nagrađivanja ideja zaposlenika.

 

Odgovornost

Odgovornost opisuje način na koji radimo, naš osjećaj prema drugima, obogaćuje svrhu našeg poslovanja i vrlo jasno određuje našu predanost dugoročnoj održivosti. Odgovornost je istovremeno usmjerena na razvoj korporativne kulture i na stvaranje i održavanje naših vanjskih odnosa. Ona govori o našoj predanosti da svojim utjecajima na ekonomiju, društvo i okoliš upravljamo na način koji zavređuje poštovanje i povjerenje naših dionika. Odgovornost u financijskoj industriji postaje sve važnija, jer znači i potrebu stalne edukacije klijenata te suradnje s njima. Odgovorno ponašanje se očituje u svim ključnim segmentima našeg rada: na tržištu, prema vlasniku, klijentima, u radnoj okolini i u zajednicama u kojima poslujemo i kojima doprinosimo. Zato razvijamo kulturu otvorenosti, suradnje, brige za druge, međusobnog poštovanja, vjernosti i predanosti. Važni su nam etično poslovanje, integritet, ali i poštivanje raznolikosti svih osoba te njihova uključenost. Našim programom Zeleno svjetlo za… obuhvaćamo našu odgovornost u zajednicama čime doprinosimo njihovom razvoju i dobrobiti. 

 

Pouzdanost

Pouzdanost je iznimno važna u bankarskom i financijskom sektoru. Ona znači brigu za zdravo upravljanje depozitima naših klijenata, njihovo povjerenje u sigurnost i pouzdanost savjeta koje mogu dobiti za svoje upravljanje financijama. Pouzdanost podrazumijeva stalnu dostupnost i stabilnost usluga i proizvoda, kao i raspoloživost. Pouzdanost ostvarujemo stalnim ulaganjem u tehnološku opremljenost, razvoj, široku nacionalnu dostupnost, kao i snagu koja jamči povjerenje. Pouzdanost uključuje i stalnu spremnost na promjene uvjetovane razvojem i trendovima okoline, a da smo pritom uvijek spremni ponuditi najvišu kvalitetu usluga i proizvoda. Ona podrazumijeva partnerski stav prema klijentima i drugim dionicima, osigurava nam dugoročnu stabilnost i mogućnost razvoja.

 

Timski duh

Timski duh je unutarnja vrijednost koja povezuje naše tri ostale vrijednosti. U našoj banci gajimo kulturu otvorenih vrata, dostupnosti i dvosmjerne komunikacije. Važno nam je pravodobno dijeljenje informacija sa suradnicima i njihovo uključivanje, prihvaćanje da svaki zaposlenik ima svoju vrijednu ulogu u ostvarenju rezultata, prijateljski stav i ljubaznost prema kolegicama i kolegama, osjećaj pripadnosti i zajedništva, usmjerenje na ostvarenje zajedničkih ciljeva. U vanjskoj izgradnji odnosa, timski duh znači partnerski odnos sa svim važnim dionicima: našim klijentima, poslovnim partnerima, vlasnicima, predstavnicima državnih tijela, lokalnim zajednicama i drugima. U našoj banci potičemo otvorenu komunikaciju, dijeljenje ideja i znanja i cijenimo mišljenje svakog zaposlenika. Nagrađujemo i slavimo sve koji se posebno ističu u promicanju naših vrijednosti.