Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od : 25.11.2021.)