Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 20.04.2023.)