Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 16.02.2024.)