Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 01.01.2023.)