Suradnja s EIF-om

OTP banka d.d. surađuje sa Europskim investicijskim fondom (EIF) na provedbi Programa EIF jamstava iz Paneuropskog jamstvenog fonda (EGF), osnovanog kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom Covid-19.

Korisnici jamstva su mala i srednja poduzeća te Small Mid-Caps poduzeća, u skladu s Preporukom Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti Programa.

Banka odobrava kredite uz EGF jamstvo s namjenom financiranja investicijskih projekata, obrtnih sredstava i refinanciranja postojećih kreditnih obveza.

Krediti se odobravaju na rok od minimalno 3 mjeseca do maksimalno 10 godina, ovisno o namjeni sredstava.

Prednosti:

  • Povoljniji uvjeti financiranja u odnosu na financiranje bez EIF EGF jamstva;
  • OTP banka d.d. sama uključuje kredite prihvatljivih krajnjih korisnika u portfelj, bez sklapanja posebnog ugovora o izdavanju jamstva te
  • Jamstvo pokriva 70 % glavnice i/ili redovne kamate do 90 dana.