Stipendije OTP banke studentima sportašima

Stipendije OTP banke studentima sportašima

“Zeleno svjetlo za” palimo na početku nove akademske godine. Vođeni željom da potičemo izvrsnost u sportu na hrvatskim sveučilištima i nagrađujemo mlade ljude koji uz akademsko obrazovanje ostvaruju i zavidne sportske rezultate izdvojili smo sredstva za četiri stipendije za studente sportaše u novoj akademskoj godini. Natječaj je otvoren do 30. listopada 2021. godine.

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SPORTAŠIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SPORTAŠIMA

 

Uvjeti natječaja

Stipendije OTP banke studentima sportašima

Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studiranja: Republika Hrvatska
Kontakt institucija: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split

 

OTP banka d.d. raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SPORTAŠIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

I. OPĆI PODACI

OTP banka d.d. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima sportašima za akademsku godinu 2021./2022.

OTP banka dodjeljuje četiri stipendije u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno (12 mjeseci godišnje, odnosno za period od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022.).

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na web stranici OTP banke www.otpbanka.hr. Prijave se šalju na e-mail adresu stipendije@otpbanka.hr

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno s 30. listopada 2021. godine.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija OTP banke d.d. imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija
 • da nisu apsolventi
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da su sportaši koji se sportom bave amaterski bilo da se radi o olimpijskim ili neolimpijskim sportovima

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendija studentima sportašima su sljedeći:

1.         sportska ostvarenja

2.         opći uspjeh u prethodnom školovanju.

 

1. Sportska ostvarenja:

Službena međunarodna natjecanja

Osvojeno prvo mjesto               40 bodova

Osvojeno drugo mjesto             35 bodova

Osvojeno treće mjesto              30 bodova

Službena nacionalna prvenstva

Osvojeno prvo mjesto               25 bodova

Osvojeno drugo mjesto             20 bodova

Osvojeno treće mjesto              15 bodova

Sustav sportskih natjecanja nacionalnih sportskih saveza

Ostvaren značajan sportski rezultat odnosno poredak na nacionalnoj razini        10 bodova

Ostvaren značajan sportski rezultat odnosno poredak na regionalnoj razini           5 bodova

 

2. Opći uspjeh u prethodnom školovanju:

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente prve godine određuje se uzimajući u obzir opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj, a boduje se kako slijedi:

Opći uspjeh  4,50 – 5,00                                  20 bodova

Opći uspjeh  3.50 – 4,49                                   15 bodova

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina, određuje se uzimajući u obzir ocjene svih položenih ispita, a boduje se kako slijedi:

prosjek ocjena 4,00 – 5,00                                20 bodova

prosjek ocjena 3,50 – 3,99                                15 bodova

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz popunjen prijavni upitnik potrebno je priložiti:

 1. potvrdu o upisu na studij akademske godine 2021./2022.
 2. presliku indeksa ili prijepis ocjena
 3. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine
 4. potvrdu sportskog kluba / udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih obaveza
 5. potvrdu nacionalnog sportskog saveza o ostvarenim sportskim rezultatima na sportskim natjecanjima protekle dvije školske/akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.)

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Prijave izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Kandidat koji je stekao pravo na stipendiju bit će pozvan od OTP banke d.d. na potpisivanje ugovora o stipendiranju.

Ako kandidat iz bilo kojeg razloga odustane od zaključivanja ugovora o stipendiranju ili u roku od mjesec dana od zakazanog termina za potpisivanje ugovora ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se zaključuje sa sljedećim kandidatom na listi prvenstva