Stambeni kredit uz državnu subvenciju

Maštate o kupovini ili izgradnji vlastite nekretnine? Pretvorite san u stvarnost uz subvencionirani stambeni kredit.

OTP banka d.d. pomaže vam na putu do kupnje vaše prve nekretnine, stoga smo pripremili niz odgovora na najčešća pitanja i dileme.

Ako ne pronađete odgovore na vaša pitanja, uvijek se možete obratiti našim zaposlenicima, koji će u najbržem roku učiniti sve da u trenutku predaje zahtjeva za subvencionirani stambeni kredit budete potpuno spremni. 

Odaberite OTP stambeni kredit uz državnu subvenciju:

 • Bez troška procjene nekretnine
 • Bez uvjeta statusa klijenta
 • Bez naknade za obradu kredita
 • Bez naknade za prijevremeni povrat kredita
 • Iznos kredita može biti do 100 % procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a ovisi o lokaciji nekretnine i kreditnom riziku klijenta
 • Mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • U iznos kredita za subvenciju može se uključiti i povrat predujma klijentu
 • Ugovaranje police života je dobrovoljno

Mogućnost isplate nenamjenskih sredstava do 10 % od iznosa odobrenog kredita za kupnju.

Mogućnost podizanja jednog kredita ako je nekretnina skuplja od 100 000 eura koji obuhvaća subvencionirani i nesubvencionirani dio s jednakom kamatnom stopom.

 

OTP banka d.d. vaš je pouzdan partner:

 • Stopa odobravanja poslanih zahtjeva prema APN-u je 99 %
 • Tržišni udio u APN kreditima veći za više od 35 % nego u redovnim stambenim kreditima, zahvaljujući povoljnim uvjetima
 • Obrada zahtjeva u kratkom roku:
  1. Dobivate sve potrebne informacije i podršku kod prikupljanja dokumentacije
  2. Procjena nekretnine u dva radna dana
  3. Odobrenje subvencioniranog kredita u tjedan dana

Informirajte se o stambenim kreditima uz državnu subvenciju koje ćemo nuditi u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Zatražite povratni poziv i na vrijeme se prijavite za subvencioniranje stambenog kredita. 

<none>

Subvencionirani stambeni krediti OTP banke d.d.  

Provjeri u često postavljenim pitanjima i odgovorima

Građani s prebivalištem u RH, ne stariji od 45 godina koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću, ni njihov bračni/izvanbračni drug ili neformalni životni partner ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, ali je prodaju radi kupnje većeg stambenog prostora.

Kupnja prve nekretnine ili izgradnja/dovršenje kuće stambenim kreditom. Iznos rate koji se subvencionira je maksimalno 1 500 eura po četvornom metru, a ukupni iznos kredita maksimalno 100 000 eura. Ako je nekretnina skuplja od 100 000 eura, OTP banka d.d. nudi mogućnost podizanja jednog kredita koji obuhvaća subvencionirani i nesubvencionirani dio s jednakom kamatnom stopom.

U razdoblju subvencije, država plaća od 30 % do 51 % iznosa anuiteta/rate, ovisno o gradu ili općini u kojoj se nekretnina kupuje ili gradi. Subvencija se dodjeljuje prvih pet godina otplate stambenog kredita, odnosno i dulje, po jednu godinu za svako dijete u kućanstvu mlađe od 18 godina ili dvije godine u slučaju invalidnosti člana kućanstva iznad 50 % tjelesnog oštećenja. Produljuje se za dvije godine i za svako novorođeno ili posvojeno dijete tijekom razdoblja subvencioniranja kredita.

Može se prodati, kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i u tom slučaju treba vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.

Zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće.

Do subvencioniranog stambenog kredita OTP banke u nekoliko koraka*:

* Navedeno je primjenjivo uz uvjet da APN prihvati sudjelovanje OTP banke d.d. u Programu subvencioniranja najavljenom za proljeće 2023. godine, što će biti objavljeno na internetskoj stranici www.apn.hr

 

                  

  

Kako bismo vam omogućili da subvenciju države ostvarite među prvima, molimo vas da se na vrijeme predbilježite u poslovnicama OTP banke d.d , putem Kontakt centra, na telefon 0800 21 00 21 ili na e-mail adresu info@otpbanka.hr.