Popunite online zahtjev za otvaranje tekućeg računa i/ili izdavanje Mastercard prepaid kartice.

Unosom Vaših osobnih podataka omogućavate OTP banci provođenje predradnji u svrhu pripreme dijela ugovorne dokumentacije za otvaranje računa i izdavanje prepaid kartice. Aktivacija Vašeg novog tekućeg računa i prepaid kartice provesti će se po potpisivanju kompletne ugovorne dokumentacije u odabranoj poslovnici Banke. U slučaju ne potpisivanja ugovorne dokumentacije niže uneseni podaci čuvaju se na sustavu Banke na period od 30 dana. Više detalja...

Otvaranje tekućeg računa

Izdavanje prepaid kartice

Poslovnica dostave

Osnovni obvezni podaci

Dodatni obvezni podaci za provođenje dubinske analize klijenta u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/17 i pripadajućih provedbenih akata

Obvezni podatak o kontaktu u svrhu informiranja budućeg klijenta o statusu zahtjeva za otvaranje računa