Direkcija organizacije i ljudskih potencijala
Domovinskog rata 3, 23 000 Zadar
tel.:072/201-769; fax.:072/201-713
e-mail: kadrovi@otpbanka.hr, www.otpbanka.hr
PRIJAVNI UPITNIK

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj upitnik i u ponuđena polja unesete svoje odgovore, u slobodnoj formi ili korištenjem ponuđenih opcija. Kako bi Vaša prijava bila valjana, molimo Vas da obvezno odgovorite na pitanja označena zvjezdicom *

A. NAČIN PRIJAVE
Molimo Vas da ovisno o načinu prijave izaberete jednu od ponuđenih opcija (objavljeni natječaj ili otvorena zamolba):
 OBJAVLJEN NATJEČAJ
RADNO MJESTO


LOKACIJA
 OTVORENA ZAMOLBA
B. OSOBNI PODACI
*IME: *PREZIME:
*ULICA I K. BROJ: *MJESTO:
*BROJ POŠTE *DRŽAVA:
TELEFON: MOB: *E-MAIL:
*DATUM ROĐENJA:  SPOL: M Ž
JESTE LI BILI KAZNENO EVIDENTIRANI? NE DA
C. FORMALNO OBRAZOVANJE
Molimo Vas da obrnutim vremenskim redoslijedom navedete formalno obrazovanje (PDS, fakultet, viša škola, srednja škola) koje ste završili ili upravo polazite (u ovom slučaju odaberite neku od ponuđenih opcija npr. apsolvent).
*NAZIV ŠKOLE/FAKULTETA: *MJESTO:
*SMJER: *RAZDOBLJE:
*ZVANJE: *STRUČNA SPREMA:
*DA LI JE ZAVRŠENO? DA NE, STATUS:
D. DODATNA EDUKACIJA
Molimo Vas da obrnutim kronološkim redoslijedom navedete najvažnije obrazovne programe izvan formalnog obrazovanja (interni treninzi, računalni tečajevi, jezici, certifikati…)
NAZIV ŠKOLE/USTANOVE:
NAZIV CERTIFIKATA:
MJESTO: RAZDOBLJE:
E. RADNO ISKUSTVO
Molimo Vas da obrnutim kronološkim redoslijedom navedete podatke o svom radnom iskustvu.
*NAZIV POSLODAVCA: *MJESTO:
*RADNO MJESTO: *RAZDOBLJE:
*OSNOVNI ZADACI I ODGOVORNOSTI:
RAZLOG ODLASKA:
F. ZNANJA I VJEŠTINE
Molimo Vas da Vaša znanja i vještine ocijenite ocjenama slabo, dobro ili odlično, a ukoliko posjedujete znanja ili vještine koje nismo naveli slobodno ih upišite u predviđene prazne pravokutnike
STRANI JEZICI
NE SLABO DOBRO ODLIČNO
  SLABO DOBRO ODLIČNO
uklonidodaj
RAD NA RAČUNALU
NE SLABO DOBRO ODLIČNO
NE SLABO DOBRO ODLIČNO
NE SLABO DOBRO ODLIČNO
NE SLABO DOBRO ODLIČNO
  SLABO DOBRO ODLIČNO
uklonidodaj
POSEBNE APLIKACIJE (UPIŠITE KOJE)
  SLABO DOBRO ODLIČNO
uklonidodaj
VOZAČKA DOZVOLA: NE DA, kategorija:
OSTALE VJEŠTINE:
G. PROFESIONALNI INTERESI
Označite koja su područja vaših profesionalnih interesa u OTP banci (moguće je označiti više rubrika)
*Kakve poslove biste željeli raditi?
Prodajne Specijalističke Administrativne Analitičarske Savjetničke Programerske Inženjerske
*Koja poslovna područja unutar banke Vas najviše zanimaju?
Poslovanje s građanstvom Upravljanje rizicima i naplata Pravni poslovi
Poslovanje s pravnim osobama Organizacija i HR Korporativni poslovi
Financije, računovodstvo i kontroling Usklađenost i sigurnost Interna revizija
Financijska tržišta Operativni poslovi IT
Marketing Svejedno mi je 
Ostalo, navedite koje:  
H. PROFESIONALNI CILJEVI I AMBICIJE
*Navedite ukratko motive svoga javljanja, kvalitete kojima se možda izdvajate u odnosu na druge kandidate (znanja, vještine, sposobnosti,…) te osobne poslovne ciljeve i ambicije koje biste željeli ostvariti u OTP banci.
* Minimalno očekivana bruto 1 plaća u OTP banci?
od 5.200 - 8.000 kn od 8.100 - 11.000 kn više od 11.000 kn visina plaće nije uvjet zapošljavanja
I. INTERESI I HOBIJI
Opišite ukratko svoje interese i hobije u slobodno vrijeme.
J. DODATNE INFORMACIJE
Ovdje imate mogućnost navesti one informacije za koje smatrate da bi bile od značaja ili koristi za Vašu prijavu (za preporuke molimo Vas navedite ime i prezime preporučitelja, radno mjesto i tvrtku gdje osoba radi te njezin kontaktni telefonski broj).
 
Slanjem ovog Prijavnog upitnika (u daljnjem tekstu: Upitnik) dajem izričitu suglasnost OTP banci d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) da može poduzimati sve radnje vezane uz obradu i razmjenu svih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku. Prihvaćam da će se moji osobni podaci prikupljati i dijeliti između ovlaštenih osoba za provođenje selekcijskih postupaka u Banci i nadležnih rukovoditelja organizacijskih jedinica Banke u kojima se popunjavaju slobodna radna mjesta kao i da Banka neće čuvati osobne podatke iz ovog prijavnog upitnika duže nego što je potrebno odnosno ne duže od 12 mjeseci, nakon čega će isti biti uništeni. Potvrđujem da sam upoznat/a s namjerom korištenja osobnih podataka u svrhu obrade i o pravu da se takvoj obradi usprotivim i povučem privolu na korištenje mojih osobnih podataka u periodu od narednih 12 mjeseci, a ovom izjavom izričito dajem suglasnost na takvu obradu. Ujedno potvrđujem da sam upoznat da se detaljnije informacije o zaštiti osobnih podataka mogu pronaći u Politici o zaštiti podataka, objavljenoj na internetskoj stranici Banke (www.otpbanka.hr). Slanjem ovog Upitnika potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni te sam suglasan/na s provjerom preporuka navedenih u ovom Upitniku.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu za radom u OTP banci i vremenu izdvojenom za popunjavanje prijavnog upitnika!
 
Direkcija organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima
OTP BANKA DD