Predopskrba poslovnih klijenata

Poštovani,

Želimo Vas obavijestiti da je banka sukladno Zakonu o uvođenju eura omogućila proces posredne i pojednostavljene predopskrbe poslovnih subjekata gotovinom.

Ovisno o veličini/segmentaciji poslovnog subjekta moguća su tri modela predopskrbe:

- posredna predopskrba gdje će banka sa zainteresiranim klijentom potpisati Ugovor o posrednoj predopskrbi novčanicama i kovanicama eura radi isplate naručene količine eura za predopskrbu (od studenog do prosinca), rezervirati iznos sredstava na računu poslovnog subjekta i izvršiti terećenje računa na datum prelaska na euro (1. siječnja 2023.);

- pojednostavljena posredna predopskrba isključivo za mikro poslovne subjekte (mikro poslovni subjekt je poslovni subjekt koji ima manje od deset radnika i čiji godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi 15 milijuna kuna) do iznosa od 10.000,00 eura, gdje će klijenti potpisati Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikro poslovnog subjekta radi isplate eura za predopskrbu (posljednjih pet dana prije uvođenja eura) te će banka rezervirati traženi iznos sredstava na računu poslovnog subjekta i izvršiti terećenje računa na datum prelaska na euro (1. siječnja 2023.),

- kupnja početnih paketića kovanica (tijekom prosinca), koji sadrže predefinirane eurokovanice u vrijednosti od 145,50 eura i moći će se kupiti u poslovnicama banke i FINA-e te će biti moguće kupiti više početnih paketića.

Zakonom je definirano postupanje s gotovim novcem eura te novac koji ćete preuzeti za potrebe predopskrbe nije dozvoljeno staviti u optjecaj prije 1. siječnja 2023. godine, a do tada se mora čuvati na ranije deklariranoj adresi odvojeno od drugih novčanica i kovanica eura. Ako dođe do promjene adrese, dužni ste unaprijed obavijestiti banku koja potom mora o tome informirati Hrvatsku narodnu banku. Hrvatska narodna banka će vršiti provjeru preuzetog gotovog novca eura i kontrolu ispunjavanja obveza postupanja s gotovim novcem eura do 1. siječnja 2023. godine te su za prekršaje predviđene visoke novčane kazne koje definira Hrvatska narodna banka, a čiji iznosi ovise o vrsti prekršaja i visini preuzetog iznosa.

Stoga vas molimo da pozorno pročitate upute u nastavku i pridržavate se navedenih smjernica. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za proces predopskrbe, možete nam se obratiti na predopskrba@otpbanka.hr.

Poslovni subjekti sami procjenjuju svoje potrebe za novčanicama i kovanicama eura potrebnim za redovno poslovanje od 1. siječnja 2023. godine temeljem planiranih poslovnih aktivnosti.

Hodogram aktivnosti u procesu pojednostavljene posredne predopskrbe: (u tijeku je isporuka gotovog novca za klijente koji su se u definiranom roku opredijelili za posrednu predopskrbu i potpisali ugovore)

  • Popunite tablicu koju možete preuzeti na ovoj stranici svim potrebnim podacima.
  • Na odabrani datum u tablici, osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta* (obavezno mora ponijeti važeću osobnu iskaznicu) dolazi u odabranu poslovnicu i preuzima gotov novac eura.
  • Preuzeti novac pohranite sukladno uputama iz Izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi novčanicama i kovanicama eura (odvojen od ostalog novca u optjecaju, na deklariranoj adresi i ostalo).

Ako popunjenu tablicu dostavite nakon krajnjeg roka definiranog u točki 2., nećemo biti u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu

 

* U procesu pojednostavljene posredne predopskrbe gotovinu može preuzeti isključivo osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta!

S poštovanjem,

Vaša OTP banka d.d.