Pravila Instagram nagradnog natječaja „Najluđe želje“

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuju postupak i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju „Najluđe želje!“ (u nastavku: Instagram natječaj) koji organizira OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split 21000, OIB: 52508873833 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od srijede, 20. 4. 2022. u 10:00 sati do nedjelje, 24. 4. 2022. u 23:00 sati na Instagram profilu OTP banka d.d. (@otp_banka).

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Instagram natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

 

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati u Instagram natječaju mora, u periodu trajanja natječaja, odgovoriti na postavljeno pitanje „Koje su tvoje najluđe želje?''.

 

Instagram natječaj se sastoji od jednog pitanja i bit će odabrana tri dobitnika.

Dobitnici osvajaju OTP poklon paket.

Sudionici, odnosno natjecatelji imaju mogućnost sudjelovati u nagradnom natječaju s maksimalno jednim (1) odgovorom u komentaru na za to predviđenu objavu na Instagram stranici organizatora.

 

Članak 5.

Dobitnike Instagram natječaja birat će stručni žiri Organizatora sastavljen od 3 člana i to s obzirom na najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje u skladu s ovim Pravilima.

Dobitnici nagrade bit će objavljeni u komentaru iste objave s pitanjem na službenoj Instagram stranici OTP banke d.d. (https://www.instagram.com/otp_banka/). Dobitnici nagrade bit će objavljeni u ponedjeljak, 25. 4. 2022., najkasnije do 14 sati. Dobitnicima će se poslati direktna poruka u njihov Instagram inbox kako bi ih se dodatno obavijestilo o dobitku nagrade i zatražilo podatke za podizanje nagrade. E-mail adresu za dostavu osobnih podataka, Organizator će zasebno dostaviti dobitnicima nagrade.

Dobitnici su sukladno zaprimljenim uputama u svrhu dostave nagrade dužni Organizatoru dostaviti osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja) do 16 sati idućeg dana.

 

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

  1. Sudionik krši ova Pravila ili
  2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Instagram.

 

Članak 7.

Dostavljene osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja) Organizator koristi samo u svrhu identifikacije dobitnika prilikom preuzimanja nagrade te ih čuva za vrijeme trajanja  natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 3 mjeseca) nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni Instagram natječaj.

 

Članak 8.

Organizator kao niti pravne osobe koje u ime i za račun organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Instagram natječaja ne preuzimaju odgovornost za:

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Instagram natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

 - neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Instagram natječaju, (ne) funkcioniranje stranice Instagram event-a, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

 - (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Instagram natječaju.

 

Članak 9.

Svako postupanje OTP banke d.d. s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Organizatora.

Svaki sudionik ima pravo od Organizatora (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarenje svojih prava, Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr.

 

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator zadržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Instagram natječaju.

Instagram natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

O svim promjenama organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/otp_banka/).

 

Članak 11.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Instagram natječaju.

 

Članak 12.

Ova Pravila primjenjuju se od dana objave Instagram natječaja na Instagram stranici Organizatora.