Pravila Facebook nagradnog natječaja „OTP banka nagrađuje povodom Majčinog dana!“

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuju postupak i uvjeti sudjelovanja u Facebook nagradnom natječaju „OTP banka nagrađuje povodom Majčinog dana!“ (u nastavku: Facebook natječaj) koji organizira OTP banka  d.d., Domovinskog rata 61, Split 21000, OIB: 52508873833 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od subote, 8.5.2021. od objave natječaja do nedjelje, 9.5.2021. do 23:00 sata na Facebook stranici OTP banka d.d.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na Facebook natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati u Facebook natječaju mora, u periodu trajanja natječaja, označiti najbolju majku u komentaru objave natječaja i ukratko opisati zašto je baš ona ta.

Facebook natječaj se sastoji od jednog nagradnog zadatka i bit će odabrana tri dobitnika s najkreativnijim odgovorima.

Dobitnici osvajaju dm poklon bon u vrijednosti 200,00 kuna.

Sudionici, odnosno natjecatelji imaju mogućnost sudjelovati u nagradnom natječaju s maksimalno jednim (1) odgovorom u komentaru na za to predviđenu objavu na Facebook stranici organizatora.

Članak 5.

Dobitnike Facebook natječaja birat će stručni žiri od 3 člana i to s obzirom na najkreativniji odgovor na postavljeni zadatak u skladu s ovim Pravilima.

Dobitnici nagrade bit će objavljeni u komentaru iste objave s pitanjem na službenoj Facebook stranici OTP banke d.d. (https://www.facebook.com/OTPbankaHrvatska/).

Dobitnici nagrade bit će objavljeni u ponedjeljak (10.5.2021.) u komentaru ispod Natječaja, najkasnije do 14 sati. Dobitnicima će se poslati direktna poruka u njihov Facebook inbox kako bi ih se dodatno obavijestilo o dobitku nagrade i zatražilo podatke za primitak nagrade. E-mail adresu za dostavu osobnih podataka Organizator će zasebno dostaviti dobitnicima nagrade.

Dobitnici su sukladno zaprimljenim uputama u svrhu dostave nagrade dužni Organizatoru dostaviti osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja) do 16 sati istog dana.

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

  1. Sudionik krši ova Pravila ili
  2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Facebook Ireland ltd.

Članak 7.

Dostavljene osobne podatke (ime, prezime, adresa stanovanja) Organizator koristi samo u svrhu identifikacije dobitnika prilikom realizacije nagrade te ih čuva za vrijeme trajanja  natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 3 mjeseca) nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni Facebook natječaj.

Članak 8.

Organizator kao niti pravne osobe koje u ime i za račun organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Facebook natječaja ne preuzimaju odgovornost za:

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Facebook natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Facebook natječaju, (ne) funkcioniranje stranice Facebook event-a, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

- (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Facebook natječaju.

Članak 9.

Svako postupanje OTP banke d.d. s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Organizatora.

Svaki sudionik ima pravo od Organizatora (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarenje svojih prava, Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr.

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Facebook natječaju.

Facebook natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

O svim promjenama organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/OTPbankaHrvatska/ ).

Članak 11.

Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Facebook natječaju.

Članak 12.

Ova Pravila primjenjuju se od dana objave Facebook natječaja na Facebook stranici Organizatora.