Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 25.11.2021.)