Kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata od 1. siječnja 2023. godine

Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata.