InterCapital Dollar Bond – klasa B

InterCapital Dollar Bond – klasa B

Cilj fonda

InterCapital Dollar Bond je konzervativni obveznički fond denominiran u američkim dolarima (USD), a fond ulaže u dugoročnije instrumente koji donose kamatu, odnosno obveznice s ciljem da kroz ostvarene kamate i/ili porast cijene obveznica održi realnu vrijednost novca uz nizak stupanj rizika. Fond dominantno investira u državne obveznice u Republici Hrvatskoj i regiji i pritom se uz aktivno upravljanje rizikom trudi istovremeno ostvariti prinose više od kamata na dugoročne bankarske depozite denominirane u USD.

 

Dodatne informacije

Minimalna početna vrijednost uloga:

  • 3.000 kuna (u protuvrijednosti USD)

Minimalno mjesečno ulaganje trajnim nalogom:

  • 300 kuna (u protuvrijednosti USD)

Preporučeno vrijeme ulaganja:

  • Minimalno dvije godine

Naknade:

  • Ulazna naknada - trenutno nema (inače 1%)
  • Izlazna naknada - nema

 

Kome je fond namijenjen?

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju nisku toleranciju prema riziku, ali su spremni prihvatiti dnevne oscilacije cijene fonda s ciljem da ostvare više prinose od kamate na dugoročne bankarske depozite. Drugim riječima, fond je pogodan za konzervativne ulagače koji žele štedjeti na duži vremenski rok ali minimalno dvije godine. Dodatna prednost za vlasnika udjela u odnosu na klasični depozit je transparentnost ulaganja. Klijentima je omogućen jednostavan uvid u strukturu ulaganja fonda, a u slučaju potrebe mogu prodati udjele, djelomično ili u potpunosti nakon čega isplata novčanih sredstava slijedi u roku od nekoliko radnih dana, najkasnije sedam radnih dana.

 

Ključne prednosti

  • Disperzija osobnog portfelja
  • Potencijal prinosa veći od usporedivih bankovnih proizvoda
  • Ulaganje u konzervativnu imovinu
  • Visoka likvidnost