Skočite na početnu stranicu
 
 
  Skočite na početnu stranicu

Krediti

     

Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu

Pružite više i zaradite više uz OTP turističke kredite

Hrvatska postaje sve atraktivnija destinacija za godišnje odmore, a svi gosti traže visoku kvalitetu usluga.
Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitetu Vaših smještajnih kapaciteta. U tome će Vam pomoći upravo ovaj kredit. Požurite, sezona je blizu!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se
individualno, sukladno aktima Banke), a koji se bave iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Status klijenta
može se ostvariti naknadno*.

Trošak odobravanja kredita:

bez troška odobravanja kredita

Namjena i način korištenja:

adaptacija, uređenje, izgradnja, dogradnja ili dovršenje turističkog smještajnog kapaciteta:

50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, 50% se isplaćuje na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna

kupnja turističkog smještajnog kapaciteta:

iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika

Način plaćanja u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

Korisnici kredita za individualne iznajmljivače u turizmu koji svoje prihode ostvaruju temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta

Visina kredita:

adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 50.000 eura,
kupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 150.000 eura.

Kamatna stopa:

Kamatna stopa je fiksna za prve 2 godine otplate kredita i iznosi 6,75% godišnje.

Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 6,99% sukladno vrijedećoj Odluci o
kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne
Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 01.12.2013. godine za valutu EUR iznosi 3,03% i fiksnog
dijela promjenjive kamatne stope.

efektivna: 7,15%**

Posebna pogodnost:

Kamatna stopa umanjuje se za 0,5 postotnih poena za kredite namijenjene za dogradnju, adaptaciju ili
opremanje objekta s 4 ili 5 zvjezdica. Kamatna stopa se umanjuje u trenutku uvida u rješenje o kategorizaciji.

Rok otplate:

od 1 do 15 godina.

Korisnici kredita za individualne iznajmljivače u turizmu koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta

Kreditna sposobnost klijenta - korisnika kredita izračunava se na temelju budućih primanja od iznajmljivanja
smještajnih kapaciteta sukladno internim aktima Banke.

Visina kredita:

adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 15.000 eura,
kupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 15.000 eura.

Kamatna stopa:

Kamatna stopa je fiksna za prve 2 godine otplate kredita i iznosi 6,75% godišnje.

Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 6,99% sukladno vrijedećoj Odluci o
kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne
Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 01.12.2013. godine za valutu EUR iznosi 3,03% i fiksnog
dijela promjenjive kamatne stope.

efektivna: 7,09%**

Posebna pogodnost:

Kamatna stopa umanjuje se za 0,5 postotnih poena za kredite namijenjene za dogradnju, adaptaciju ili
opremanje objekta s 4 ili 5 zvjezdica. Kamatna stopa se umanjuje u trenutku uvida u rješenje o kategorizaciji.

Rok otplate:

od 1 do 7 godina.

Napomena:
Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici
mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

____________________________
* Za građane koji ostvaruju devizna primanja obavezan je status klijenta banke
** EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate.

Osiguranje povrata Kredita za individualne iznajmljivače u turizmu

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

najmanje jedan jamac

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura:

najmanje jedan jamac

upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti
nekretnine od 1:1

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:
zadužnica i izjava o suglasnosti (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce potvrđene kod
javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 15.000 eura, a
može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura

upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti
nekretnine od 1:1

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a
može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za sve iznose kredita:

zadužnica i izjava o suglasnosti (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce potvrđene kod
javnog bilježnika

Za iznose do protuvrijednosti 8.000 eura kod oba modela:

zadužnica i izjava o suglasnosti (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce potvrđene kod
javnog bilježnika

Za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta, izjava o
suglasnosti nije obavezan instrument osiguranja.

Potrebna dokumentacija za Kredite za individualne iznajmljivače u turizmu

Model s jamcima

popunjeni Zahtjev za kredit

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o
vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna
primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)

administrativna zabrana - valutna

isprave sukladno namjeni:

za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik

za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita

za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika).

Za iznose od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke.

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje
glasi na korisnika kredita

Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog
Ureda za turizam)

dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),

građevinska dozvola,

troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,

predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),

Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

Model bez jamaca

popunjeni Zahtjev za kredit

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti
rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna
primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)

administrativna zabrana - valutna

isprave sukladno namjeni:

za izgradnju i dovršenje - građevinska dozvola, troškovnik

za adaptaciju - troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita

za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika);

zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke,

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita).

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje
glasi na korisnika kredita

Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog
Ureda za turizam)

dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),

građevinska dozvola,

troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,

predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),

Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.