Skočite na početnu stranicu
 
 
  Skočite na početnu stranicu

Krediti

     

Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu


Opremate apartmane? Provjerite kako do besplatne dostave iz robne kuće IKEA

Odlučite li u periodu od 9. veljače do 30. lipnja 2015. godine sredstva odobrenog kredita za individualne iznajmljivače u turizmu utrošiti u robnoj kući IKEA ostvarujete pravo na besplatnu dostavu kupljene robe! Rok isporuke je 25 dana, a navedena pogodnost odnosi se na jednu adresu po kupcu te ne uključuje trošak opetovanog pokušaja dostave ako roba nije preuzeta prilikom prve dostave.
Sve što trebate napraviti je odabrati opremu za vaš apartman u robnoj kući IKEA, zatražiti predračun i odnijeti ga u najbližu poslovnicu OTP banke, a ostalo je naša briga. Više...

Pružite više i zaradite više uz OTP turističke kredite

Hrvatska postaje sve atraktivnija destinacija za godišnje odmore, a svi gosti traže visoku kvalitetu usluga.
Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitetu Vaših smještajnih kapaciteta. U tome će Vam pomoći upravo ovaj kredit. Požurite, sezona je blizu!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se
individualno, sukladno aktima Banke), a koji se bave iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*.

Trošak odobravanja kredita:

bez troška odobravanja kredita

Namjena i način korištenja:

adaptacija, uređenje, izgradnja, dogradnja ili dovršenje turističkog smještajnog kapaciteta:

50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, 50% se isplaćuje na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna

kupnja turističkog smještajnog kapaciteta:

iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika

Način plaćanja u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

Korisnici kredita za individualne iznajmljivače u turizmu koji svoje prihode ostvaruju temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta

Visina kredita:

adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 50.000 eura,
kupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 150.000 eura.

Kamatna stopa:

Kamatna stopa je fiksna za prve 2 godine otplate kredita i iznosi 5,99% godišnje.

Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 6,49% sukladno vrijedećoj Odluci o
kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne
Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.12.2014. godine za valutu EUR iznosi 2,56% i fiksnog
dijela promjenjive kamatne stope.

efektivna: 6,45%**

Posebna pogodnost:

Kamatna stopa umanjuje se za 0,5 postotnih poena za kredite namijenjene za dogradnju, adaptaciju ili
opremanje objekta s 4 ili 5 zvjezdica. Kamatna stopa se umanjuje u trenutku uvida u rješenje o kategorizaciji.

Rok otplate:

od 1 do 15 godina.

Korisnici kredita za individualne iznajmljivače u turizmu koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta

Kreditna sposobnost klijenta - korisnika kredita izračunava se na temelju budućih primanja od iznajmljivanja
smještajnih kapaciteta sukladno internim aktima Banke.

Visina kredita:

adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 15.000 eura,
kupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta od 1.000 do 15.000 eura.

Kamatna stopa:

Kamatna stopa je fiksna za prve 2 godine otplate kredita i iznosi 5,99% godišnje.

Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 6,49% sukladno vrijedećoj Odluci o
kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne
Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.12.2014. godine za valutu EUR iznosi 2,56% i fiksnog
dijela promjenjive kamatne stope.

efektivna: 6,45%**

Posebna pogodnost:

Kamatna stopa umanjuje se za 0,5 postotnih poena za kredite namijenjene za dogradnju, adaptaciju ili
opremanje objekta s 4 ili 5 zvjezdica. Kamatna stopa se umanjuje u trenutku uvida u rješenje o kategorizaciji.

Rok otplate:

od 1 do 7 godina.

Napomena:
Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici
mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

____________________________
* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate.

Osiguranje povrata Kredita za individualne iznajmljivače u turizmu

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

najmanje jedan jamac

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura:

najmanje jedan jamac

upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti
nekretnine od 1:1

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 15.000 eura, a
može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura

upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti
nekretnine od 1:1

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a
može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za sve iznose kredita:

zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

Za iznose do protuvrijednosti 8.000 eura kod oba modela:

zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika

Za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta, izjava o
zapljeni po pristanku dužnika nije obavezan instrument osiguranja.

Potrebna dokumentacija za Kredite za individualne iznajmljivače u turizmu

Model s jamcima

popunjeni Zahtjev za kredit

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o
vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna
primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)

administrativna zabrana - valutna

isprave sukladno namjeni:

za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik

za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita

za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika).

Za iznose od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke.

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje
glasi na korisnika kredita

Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog
Ureda za turizam)

dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),

građevinska dozvola,

troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,

predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),

Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

Model bez jamaca

popunjeni Zahtjev za kredit

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti
rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna
primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)

administrativna zabrana - valutna

isprave sukladno namjeni:

za izgradnju i dovršenje - građevinska dozvola, troškovnik

za adaptaciju - troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita

za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika);

zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke,

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita).

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje
glasi na korisnika kredita

Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog
Ureda za turizam)

dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),

građevinska dozvola,

troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,

predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),

Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.