Western Union naknade za Siriju

Usluga Western Union slanja novca u Siriju od 28. ožujka 2017. ima nove, niže naknade. Nove naknade dostupne su u Odluci o naknadama.