Nerezidentni račun za srednja i velika poduzeća

Strani poslovni subjekti, predstavništva stranih poduzeća, stranih humanitarnih organizacija te diplomatska predstavništva za otvaranje svog kunskog, odnosno deviznog računa trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za otvaranje računa s potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
  • Isprava o upisu stranog poslovnog subjekta u registar koji se vodi u zemlji u kojoj strana osoba ima registrirano sjedište ili drugu valjanu ispravu o osnivanju po propisima zemlje sjedišta strane pravne osobe iz koje je vidljiv njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja. Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci

Lista potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu:

  • za strane poslovne subjekte - listu potpisa osobe ili osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu
  • za strana predstavništva - listu potpisa odgovorne osobe ili osoba u predstavništvu
  • Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili porezna uprava. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obvezu izrađivanja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu. Iznimno novoregistrirani strani poslovni subjekti ne podnose financijsko izvješće.