Suradnja s HBOR-om

OTP banka uspješno surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na provedbi programa financiranja.

OTP banka u suradnji s HBOR-om sudjeluje u provedbi sljedećih Programa:

 • Poduzetništvo mladih, žena i početnika

 • Investicije privatnog sektora

 • Investicije javnog sektora

 • EU projekti

 • Priprema izvoza

 • Obrtna sredstva

 • Financijsko restrukturiranje

 

 

 

 

OTP banka d.d. u suradnji s HBOR-om sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta Investicijski krediti za ruralni razvoj.

Ovaj financijski instrument je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa te iz izvora Banke. Istim se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Krediti su namijenjeni za ulaganja prihvatljivih poduzetnika u okviru sljedećih podmjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.:

 • 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva;
 • 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;
 • 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;
 • 8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Banka zaprima zahtjeve za kredit te samostalno procjenjuje poduzetnika i njegovo ulaganje, u skladu s Kriterijima prihvatljivosti koji su sastavni dio Programa kreditiranja. Prilikom odobravanja kredita, u okviru ovog financijskog instrumenta, odobravaju se državna (regionalna) potpora i potpora male vrijednosti, a potporu sadržanu u kreditu dodjeljuje HBOR.

Uvjeti kreditiranja

Namjena kredita

 • Osnovna sredstva
 • Trajna obrtna sredstva (max. 200.000 EUR ili 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova za ulaganje)

Iznos kredita

 • od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Udio sredstava Banke i HBOR-a je 50:50.

Valuta kredita

Dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora Banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

Kamate i naknade

 • Kamatna stopa na dio kredita iz sredstava HBOR-a iznosi 0,00%
 • Kamatna stopa na dio kredita iz sredstava banke odobrava se po tržišnoj kamatnoj stopi
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i rezervaciju sredstava

Rok korištenja te rok i način otplate

 • Rok korištenja: do 18 mjeseci
 • Rok otplate: do 15 godina, uključujući poček do 3 godine, odnosno do 5 godina za trajne nasade.
 • Način otplate: jednake mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate

Napomene

Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz sredstava Programskog doprinosa na istom projektu, odnosno ovaj kredit se ne može kombinirati s:

 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, npr. jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, npr. jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna ili financijskim instrumentima iz centralnih programa Europske unije.

Sve dodatne informacije dostupne su na web stranicama HBOR-a, a možete im pristupiti putem sljedećeg linka.

 

U suradnji s HBOR-om, OTP banka sudjeluje u provođenju programa namijenjenih gospodarskim subjektima čije je poslovanje u poteškoćama uzrokovanim COVID-19 pandemijom:

 • Obrtna sredstva Mjera COVID-19
 • Obrtna sredstva putem okvirnih kredita
 • Obrtna sredstva putem okvirnih kredita uz HAMAG-BICRO pojedinačno jamstvo
 • Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja
 • Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika
 • Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika