Kunski račun za srednja i velika poduzeća

Uspješnim uključenjem u reformu platnog prometa preuzeli smo poslove otvaranja i vođenja kunskog računa za redovno poslovanje poslovnih subjekata. Osim ovog računa, kod nas možete otvoriti i račun svom organizacijskom dijelu te račune za posebne namjene.
Također, otvaranje ovog računa kod nas omogućuje vam brže i lakše dobivanje kredita, jamstava, akreditiva odnosno korištenje široke palete naših proizvoda kreiranih upravo po Vašim potrebama.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa

  • popunjen Zahtjev za otvaranje prometnog računa
  • popunjen Ugovor o vrstama računa, uvjetima otvaranja, vođenja i zatvaranja računa za obavljanje platnog prometa
  • rješenje o upisu u registar, odnosno u registar nadležnog tijela ako je upis u registar propisan
  • izvod iz zakona temeljem kojeg se poslovni subjekt osniva
  • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
  • prijava potpisa
  • punomoć (ako zahtjev podnosi opunomoćenik)

 

Ukoliko želite otvoriti račun svom organizacijskom dijelu potrebno je imati otvoren račun za redovno poslovanje u Banci, te uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti rješenje o upisu organizacijskog dijela u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan, akt iz kojeg je vidljivo da organizacijski dio poslovnog subjekta može imati račun i Odluku ovlaštenog tijela poslovnog subjekta.