Popuni online zahtjev za ugovaranje paketa OTP Indeks i izaberi usluge koje želiš koristiti unutar paketa. Saznaj više...

Želim OTP Indeks


Poslovnica dostave

Molimo Vas da prilikom dolaska u odabranu poslovnicu donesete na uvid osobnu iskaznicu i Indeks ili uvjerenje o upisanoj akademskoj godini.

Osobni podaci 1

* unos nije obavezan

Osobni podaci 2

* unos nije obavezan

Dodatni podaci za provođenje dubinske analize klijenata u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma NN87/08 i pripadajućih provedbenih akata

Slanjem ovog zahtjeva izjavljujem:

  • Da sam upoznat/a da Banka prikuplja i obrađuje moje osobne podatke u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla koji se zaključuje podnošenjem ovog Zahtjeva, te svrhu moje nedvojbene identifikacije, marketinga i provođenja dubinske analize, a sve kako je pobliže određeno ovim dokumentom,
  • Da sam upoznat/a s pravom da u svako doba mogu opozvati danu privolu za obradu mojih osobnih podataka u svrhe marketinga,
  • Da dobrovoljno stavljam na raspolaganje Banci podatke o svom matičnom broju građana (JMBG),
  • Da su podaci sadržani u ovom zahtjevu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti,
  • Da preuzimam obavezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potvrdom ovog zahtjeva stavio/la na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje (tj. obradu) istog.

Svi osobni podaci klijenta smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke, osim u slučajevima predviđenim odredbama Zakona o kreditnim institucijama.