Novosti OTP banke za suvlasnike stambenih zgrada

15.11.2018.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. prosinca 2018.
27.07.2018.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za obavljanje platnih usluga i transakcijske račune sredstava zajedničke pričuve zgrada koji stupaju na snagu 28. srpnja 2018.
11.07.2018.
OTP banka je usvojila novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 26. srpnja 2018.
16.05.2018.
Uprava OTP Banke je na sjednici održanoj 15. svibnja 2018. usvojila izmjene i dopune Odluke o kamatama u dijelu koji se odnosi na kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. lipnja 2018.
10.05.2018.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita i nove Opće uvjete za oročene depozite za suvlasnike stambenih zgrada koji stupaju na snagu 25. svibnja 2018.
23.03.2018.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za obavljanje platnih usluga i transakcijske račune sredstava zajedničke pričuve zgrada koji stupaju na snagu 25. svibnja 2018.
10.01.2018.
OTP banka je usvojila novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 26. siječnja 2018.
10.07.2017.
OTP banka je usvojila novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 26. srpnja 2017.
15.02.2017.
Uprava OTP Banke je na sjednici održanoj 07. veljače 2017. usvojila izmjene i dopune Odluke o kamatama u dijelu koji se odnosi na kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada te izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada. Izmjene i dopune navedenih akata stupaju na snagu 01. ožujka 2017.
26.01.2017.
Uprava OTP banke je 24. siječnja 2017. usvojila izmjene i dopune Općih uvjeta odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koje se primjenjuju od 11. veljače 2017. Opis izmjena i dopuna dostupan je u Sažetku izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravnja kredita suvlasnicima stambenih zgrada.