Stipendije OTP banke studentima sportašima

U okviru programa "Zeleno svjetlo za znanje" OTP banka već devet godina stipendira studente slabijeg imovinskog stanja. Od akademske godine 2019./2020. banka će stipendirati i studente sportaše.

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SPORTAŠIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

 

PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SPORTAŠIMA

 

Uvjeti natječaja

 

 • Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
 • Područje studija: nije definirano
 • Mjesto studiranja: Republika Hrvatska
 • Kontakt institucija: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split

 

I. OPĆI PODACI

OTP banka d.d. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima sportašima za akademsku godinu 2019./2020.

OTP banka dodjeljuje četiri stipendije u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno (12 mjeseci godišnje, odnosno za period od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020.).

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi ovdje. Prijave se šalju na e-mail adresu stipendije@otpbanka.hr

Rok za podnošenje molbi je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno s 30. rujna 2019. godine.

 

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija OTP banke d.d. imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija
 • da nisu apsolventi
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da su sportaši koji se sportom bave amaterski bilo da se radi o olimpijskim ili neolimpijskim sportovima

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendija studentima sportašima su sljedeći:

1. sportska ostvarenja

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju.

 

1. Sportska ostvarenja:

Službena međunarodna natjecanja

Osvojeno prvo mjesto              40 bodova

Osvojeno drugo mjesto            35 bodova

Osvojeno treće mjesto             30 bodova

Službena nacionalna prvenstva

Osvojeno prvo mjesto              25 bodova

Osvojeno drugo mjesto            20 bodova

Osvojeno treće mjesto             15 bodova

Sustav sportskih natjecanja nacionalnih sportskih saveza

Ostvaren značajan sportski rezultat odnosno poredak na nacionalnoj razini       10 bodova

Ostvaren značajan sportski rezultat odnosno poredak na regionalnoj razini        5 bodova

 

2. Opći uspjeh u prethodnom školovanju:

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente prve godine određuje se uzimajući u obzir opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj, a boduje se kako slijedi:

Opći uspjeh  4,50 – 5,00                                  20 bodova

Opći uspjeh  3.50 – 4,49                                  15 bodova

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina, određuje se uzimajući u obzir ocjene svih položenih ispita, a boduje se kako slijedi:

prosjek ocjena 4,00 – 5,00                               20 bodova

prosjek ocjena 3,50 – 3,99                               15 bodova

 

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz popunjen prijavni upitnik potrebno je priložiti:

 1. potvrdu o upisu na studij akademske godine 2019./2020.
 2. presliku indeksa
 3. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine
 4. potvrdu sportskog kluba / udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih obaveza
 5. potvrdu nacionalnog sportskog saveza o ostvarenim sportskim rezultatima na sportskim natjecanjima

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Prijave izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Kandidati  koji su stekli pravo na stipendiju bit će pozvani od OTP banke d.d. na potpisivanje ugovora o stipendiranju.

Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga odustane od zaključivanja ugovora o stipendiranju ili u roku od mjesec dana od zakazanog termina za potpisivanje ugovora ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se zaključuje sa sljedećim kandidatom na listi prvenstva, do zaključno onog broja koliko se stipendija odobrava.