Rezultati OTP grupe za treći kvartal 2018.

Konsolidirana računovodstvena dobit za devet mjeseci 2018. iznosila je 240,5 milijarda forinti (+13 posto na godišnjoj razini). Stavke usklađenja u prvih devet mjeseci iznosile su 22,3 milijarde forinti (poslije oporezivanja), od čega je gubitak od 6,8 milijarda forinti (poslije oporezivanja) iskazan u računovodstvenoj dobiti za treći kvartal. Treba spomenuti četiri stavke: -5,7 milijarda forinti otpisa goodwilla (pojava isključivo na konsolidiranoj razini); -1,4 milijarda forinti nakon oporezivanja akvizicijskog učinka povezanog uz troškove integracija Splitske banke te Vojvođanske banke; -184 milijuna forinti za slovački bankarski porez nakon oporezivanja; + 565 milijuna forinti vezano s revizijom globe Mađarske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja(GVH) iz 2013. godine. U 2016. godini Vrhovni sud Mađarske obvezao je GVH na novi proces, a kao rezultat toga GVH je smanjio globu OTP banke u kolovozu 2018. (1.435 milijarda forinti). Istovremeno, OTP banka je otpustila prethodno rezervirani iznos za tu svrhu.

U devet mjeseci 2018. godine dobit nakon oporezivanja OTP grupe dosegla je 262,8 milijarda forinti što je rast od 17 posto na godišnjoj razini.

Povećana je dobit zbog povećane zarade stranih podružnica; rezultati trećeg kvartala ukrajinske, hrvatske, srpske i crnogorske članice grupe znatno su poboljšani, ali su povećani i rezultati mađarske OTP banke (OTP Core)  - 139,6 milijarda forinti, što je rast od 2 posto na godišnjoj razini.

Rezultati trećeg kvartala ruske članice grupe (18,9 milijarda forinti, godišnji rast od 16 posto) već odražava rezultat Touch banke integrirane u poslovanje ruske banke. Ranije je Touch banka bila samostalna banka, a njen samostalni gubitak u devet je mjeseci 2018. godine iznosio je 3,3 milijarde forinti. Rezultati poslovanja u Hrvatskoj su odlični, jer skupa sa Splitskom bankom hrvatska članica grupe ima dobit od 21 milijarde forinti u prvih devet mjeseci. Srpska članica grupe također je napravila veliki zaokret u poslovanju na godišnjoj razini kao rezultat akvizicije; u bazno razdoblje nije uvršten rezultat Vojvođanske banke (u 2017. godini samo su rezultati prosinca konsolidirani).

U devet mjeseci 2018. doprinos dobiti stranih podružnica povećan je na 41 posto (+8 postotnih bodova godišnje), s time da se udio stranih podružnica u trećem kvartalu povećan na 45 posto. Što se tiče novih članica grupe konsolidiranih u 2017. godini, Splitska banka objavila je 12,4 milijarde forinti prihoda u tri kvartala 2018. godine, dok je Vojvođanska banka objavila 2,4 milijarde forinti.

Kao rezultat toga, dobit OTP grupe u trećem kvartalu nakon oporezivanja iznosi 92.7 milijarda forinti što je rast od 17 posto godišnje te 2 posto na kvartalnoj razini, a to je najveća kvartalna usklađena dobit u njenoj povijesti.

Ključne komponente poboljšanja kvartalnog rezultata su rast operativne dobiti za 7,4 milijarde forinti (7 posto rast na kvartalnoj razini), dok su ukupni troškovi rizika (-2,5 milijarda forinti) kvartalno samo umjereno rasli u apsolutnim iznosima. Također, kod jednokratnih prihoda, učinak ponovne procjene rezultata sporazuma o razmjeni vlastitih dionica između MOL-a i OTP-a iznosi 0,6 milijarda forinti, a pad na kvartalnoj razini objašnjen je isplatom dividendi koje je MOL rezervirao u drugome kvartalu.

Odlična dinamika operativne dobiti potaknuta je povećanjem prihoda od 7,7 milijarda forinti na kvartalnoj razini, dok su operativni troškovi u trećem kvartalu ostali na istoj kvartalnoj razini.

Jedan od najočitijih dokaza poticajnog makroekonomskog okruženja jest stalno poboljšanje kvalitete kreditnog portfelja. S jedne strane, omjer DPD90+ smanjen je na 7,3 posto, što je -0,9 postotna boda na kvartalnoj razini, -4,0 postotnih bodova godišnje. Također, rast volumena DPD90+ (devizno usklađenog te usklađenog za učinke prodaje i otpisa) dosegao je samo 1,5 milijarde forinti (7 milijarde forinti u prvom kvartalu, 8 milijarde forinti u drugom kvartalu i kvartalni prosjek od 13 milijarda forinti u 2017. godini, 8 milijarda forinti bez akvizicijskog utjecaja).

Ukupni troškovi rizika u trećem kvartalu bili su -2,5 milijarda forinti, a konsolidirani trošak rizika za kreditne gubitke bio je -3,6 milijarda forinti.

Druga važna posljedica povoljnog poslovnog okruženja i niskih kamatnih stopa je nastavak povećanja volumena naplativih kredita: u trećem je tromjesečju kreditni portfelj devizno usklađenih kredita s naplatom ispod 90 dana porastao za 4 posto kvartalno, odnosno 18 posto godišnje, a u prvih devet mjeseci za 839 milijarda forinti (12 posto od kraja 2017.). Slično kao i u prethodnom kvartalu, svi kreditni segmenti bilježili su porast volumena. Najveći porast volumena zabilježen je u segmentu velikih tvrtki (+6 posto) te u segmentu potrošačkih kredita (+4 posto). Volumeni naplativih stambenih kredita narasli su za 2 posto na kvartalnoj razini.

Što se tiče najvećih članica grupe, operativna izloženost na kvartalnoj razini porasla je za 6 posto u OTP Coreu (15 posto od kraja 2017.), 9 posto u OTP banci Rusija, 7 posto u OTP banci Ukrajina, 5 posto u OTP banci Srbija te 3 posto u DSK banci.

Pozitivan je porast volumena kredita u OTP Core u svim segmentima na godišnjoj razini: ukupno korporativni te volumeni malog i srednjeg poduzetništva povećani su za 27 posto, potrošački za 19 posto, a stambeni krediti za 11 posto.

Povoljni trendovi mogu se objasniti snažnim rastom kreditne aktivnosti. U sklopu prodajnih aktivnosti u trećem kvartalu, prodaja kredita u ukrajinskoj, ruskoj i mađarskoj banci bilježila je izvrsne rezultate (+96, +32 odnosno +55 posto na godišnjoj razini). Nadalje, hipotekarni krediti u bugarskoj i mađarskoj banci također su zabilježile rast (+61 posto odnosno +42 posto, od čega su se stambeni krediti povećali za 46 posto na godišnjoj razini).

Portfelj depozita) zabilježio je valutno usklađeni rast za 560 milijarda forinti od kraja 2017., što je porast od pet posto. Najsnažniji priljev depozita zabilježili su OTP Core i DSK banka, dok su ruska i ukrajinska podružnica uspjele financirati svoj stalni rast kredita od domaćih depozita.

Omjer neto kredita i depozita (uključujući obveznice stanovništvu) porastao je za 0,5 postotna boda kvartalno i dosegao 72 posto.

S krajem rujna 2018. godine konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 14,3 posto (-0,3 postotna boda kvartalno i +0,6 postotnih bodova godišnje).