Dobitnici i Pravila nagradnog natječaja ˝Priču nam napiši i u Kitzbuhel na skijanje zbriši!˝

DOBITNIK GLAVNE NAGRADE - 1x Hahnenkamm Races Kitzbühel paket:

 1. TOMISLAV SABLIĆ

DOBITNICI OSTALIH NAGRADA - 20X Poklon paketa (1x OTP Mastercard ručnik i 1x OTP Mastercard kišobran):

 1. IVONA KREČAK,
 2. MATEO GUŠTIN,
 3. ARINA ŠIMIĆEV,
 4. BERISLAV ČENGIĆ,
 5. ROMEO PODOBNIK,
 6. MILOS PAVLOVIC,
 7. TIHANA MATIKA,
 8. ANĐELO PALEKA,
 9. NEVENA ČULINA,
 10. INES JURISIC,
 11. SANDRA ZLOIĆ,
 12. MIRA RACIĆ,
 13. MARIN PEKICA,
 14. NEDILJKO PERSOLA,
 15. KARMEN PERKOVIĆ,
 16. MIHO TROJAN,
 17. ROMANA PERAK,
 18. SILVANA BEUS,
 19. IVANA BLAŽEVIĆ,
 20. DARKO PRIVRAT.

 

Pravila kreativnog nagradnog natječaja ˝Priču nam napiši i u Kitzbühel na skijanje zbriši˝

 

Članak 1. Organizator

OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar (u daljnjem tekstu Organizator) priređuje nagradni natječaj pod nazivom ˝Priču nam napiši i u Kitzbuhel na skijanje zbriši˝ (u daljnjem tekstu: Natječaj).

 

Članak 2. Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je promoviranje korištenja Mastercard kartica OTP banke.   

 

Članak 3. Trajanje Natječaja

Natječaj traje od 17.11. do 17.12.2017. godine. Pobjednici će biti proglašeni najkasnije 22.12.2017. godine.

 

Članak 4. Pravo  i način sudjelovanja

U Natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju ova Pravila i u razdoblju trajanja Natječaja izvrše prijavu putem online obrasca na Internet stranici https://www.otpbanka.hr/hr/obrazac-nagradni-natjecaj te u istom razdoblju izvrše minimalno tri transakcije kupnje bilo kojom OTP Mastercard karticom, uključujući i kupnju putem interneta (u daljnjem tekstu Sudionik).

Sudionik se prijavljuje putem online obrasca svojim osobnim podacima: ime, prezime,  OIB i e-mail adresa te pričom na temu ˝Najbolje iskustvo plaćanja Mastercard karticama OTP banke˝. Priča treba sadržavati do max.1.800 znakova (uključujući i razmake).

Svako ponavljanje iste priče, različitih Sudionika, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Svaki Sudionik se može prijaviti samo jednom.

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora,

 

Članak 5. Odricanje od prava

Svaki Sudionik ustupa Organizatoru vremenski, prostorno i sadržajno neograničeno isključivo pravo iskorištavanja svoje priče na navedenu temu koju je predao na Natječaj na bilo koji mogući način u skladu s ovim Pravilima, bez obzira na to je li ta priča pobijedila na Natječaju, uključujući, između ostalog, pravo objave, izdavanja, priopćavanja javnosti, prerade, umnožavanja i distribucije, kao i pravo Organizatora da prenese svoje pravo iskorištavanja na bilo koju treću osobu i osnuje daljnja prava iskorištavanja za treće osobe.

Organizator  prilikom javnog korištenja priče Sudionika neće koristiti puno ime i prezime Sudionika, onako kako ga je sudionik naveo prilikom prijave putem online obrasca.

Sudioniku ne pripada nikakva posebna naknada za sudjelovanje u Natječaju, za stvaranje bilo koje priče i/ili osnivanje prava iskorištavanja iz stavka 1. ovog članka.

Organizator zadržava pravo da Dobitniku ne dodijeli nagradu i sve ostale aktivnosti predviđene za Dobitnika ako Dobitnik u pisanom obliku odbije prihvatiti ova Pravila, uključujući posebno odredbe ovog članka. U tom slučaju Dobitnik postaje osoba čija je prijava sljedeća rangirana.

 

Članak 6. Način odvijanja Natječaja

 

Natječaj se odvija u nekoliko faza:

17. studenoga – 17. prosinca 2017. godine – prijava putem online obrasca na linku: https://www.otpbanka.hr/hr/obrazac-nagradni-natjecaj svojim osobnim podacima i pričom na temu ˝Najbolje iskustvo plaćanja Mastercard karticama OTP banke˝. Sudionik u istom periodu mora  izvršiti  minimalno tri transakcije kupnje bilo kojom Mastercard karticom OTP banke (uključujući i kupnju putem interneta).

18. prosinca – 22. prosinca 2017. – žiri odabire jednog Dobitnika glavne nagrade i 20 Dobitnika OTP Mastercard poklon paketa. Kriterij za odabir svih dobitnika je kreativnost u priči na temu ˝Najbolje iskustvo plaćanja Mastercard karticama OTP banke˝. Članovi žirija samostalno boduju svaku priču bodovima od 1 do 10. Dobitnik glavne nagrade je onaj čija priča ima najveći ukupni broj bodova, a ostale nagrade, 20 poklon paketa, podijelit će se Sudionicima s najvećim brojem bodova u rangu 2-21.

22.  prosinca 2017. godine – objava svih dobitnika na web stranici

https://www.otpbanka.hr/hr/pravila-nagradni-natjecaj

Članove žirija od 5 (pet) članova čine tri predstavnika Organizatora, jedan predstavnik agencije Cafe Communications i jedan predstavnik agencije Hauska & Partner.

Odluka žirija je konačna i na nju se nije moguće žaliti.

 

Članak7: Pogreške i neregularne prijave

Regularne prijave su samo putem online obrasca https://www.otpbanka.hr/hr/obrazac-nagradni-natjecaj u kojem se sudionici prijavljuju osobnim podacima i pričom na temu ˝Najbolje iskustvo plaćanja Mastercard karticama OTP banke˝  za vrijeme trajanja Natječaja uz kriterij da prijavljeni u istom razdoblju izvrši minimalno tri transakcije kupnje (uključujući i kupnju putem interneta) bilo kojom Mastercard karticom OTP banke. Prijave poslane na ostale službene kontakt stranice OTP banke smatraju se  nepotpuno  ispunjenim prijavama za Natječaj i neće biti uzete u obzir.

 

Članak 8. Osobni podaci u prijavi

Organizator je voditelj baze osobnih podataka Sudionika koje će obrađivati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, i to isključivo u svrhu provođenja i ostvarenja svrhe ovog Natječaja.

 

Članak 9. Komunikacija sa Sudionicima

Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionik pristaje primati obavijesti o nagradnom Natječaju. 

 

Članak 10. Fond nagrada

 • GLAVNA NAGRADA - 1x Hahnenkamm Races Kitzbühel paket. Paket sadržava:
  • boravak u Kitzbühelu za dvije osobe u razdoblju od 20.-22. siječnja 2018. godine u hotelu s 4 zvjezdice,
  • dva transfera - od zračne luke do hotela i obratno,
  • pozivnice za gledanje Downhill utrke i gledanje Slalom utrke iz Mastercard salona, te izlet s vodičem,
  • dvije večere u premium restoranima,
  • ostale organizirane aktivnosti: Kitzbühel vatromet, užina u Ganslern Almu.

Napomena: u paket nisu uključeni putni troškovi.

 • OSTALE NAGRADE – 20 Poklon paketa. Paketi sadržavaju 1x OTP Mastercard ručnik i 1x OTP Mastercard kišobran.

  

Članak 11. Jamstvo dodjele

Za dodjelu nagrada iz članka 10. ovih Pravila Dobitniku jamči Organizator.

 

Članak 12. Porezi

Dobitnik, kao ni bilo koji od Sudionika, ne snosi nikakve poreze povezane s ovim Natječajem.

 

Članak 13. Oblik nagrade

Dobitnik nema pravo zahtijevati zamjenu dodijeljene nagrade za bilo kakvu drugu nagradu ili novac. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati nagrade u većim količinama od onih navedenih u ovim Pravilima.

 

Članak 14. Obavijest o Dobitniku i preuzimanje nagrade

Organizator će o Dobitnicima izvijestiti putem internet stranice https://www.otpbanka.hr/hr/pravila-nagradni-natjecaj te će Dobitnike obavijestiti i izravno putem e-maila. Ukoliko se Dobitnik ne javi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od datuma odašiljanja obavijesti na njegovu adresu e-maila, pobjeda pripada sljedećem rangiranom Sudioniku.

Dobitnik glavne nagrade je dužan osobno preuzeti nagradu u poslovnici OTP banke za koju se izjasni da mu najviše odgovara i po preuzimanju potpisati izjavu o primitku iste. Dobitnicima poklon paketa će nagrade biti poslane na adresu navedenu u matičnim podacima OTP banke ili neku drugu adresu koju dobitnik pošalje putem e-maila.

 

Članak 15. Prestanak obveza Organizatora

Sve obveze Organizatora prema Dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane Dobitnika.

 

Članak 16. Prekid Natječaja

Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa okolnosti više sile ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.

 

Članak 17. Odgovornost i prava trećih osoba

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ako sadržaj kreiran od strane Sudionika povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju ili vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

 

Članak 18. Nadležnost suda

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između Sudionika i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

 

 

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja dobitnika.

 

 

 

U Zadru, 8. studenog 2017. godine