Kvalitetni i uspješni zaposlenici
čine našu banku posebnom.

Posao u OTP banci

Prepoznajemo prave vrijednosti,
motiviramo i nagrađujemo naše zaposlenike.

Pogodnosti za naše zaposlenike

Primanja i pogodnosti naših zaposlenika

Motiviramo i potičemo naše zaposlenike. Gradimo kulturu odgovornog ponašanja. 

Mi u OTP banci vodimo računa da se kvaliteta rada i doprinosa naših zaposlenika u poslovanju prepozna i na odgovarajući način nagradi. Našim zaposlenicima osiguravamo razne pogodnosti, a naš sustav plaća i nagrađivanja razvijamo i održavamo ga na visoko postavljenim zahtjevima i načelima, prema kojima je taj sustav prije svega pravedan i nepristran, a zaposlenicima omogućuje veću zaradu, ukoliko je zaslužuju.  U našoj banci smo do sada razvili kriterij ocjenjivanja i nagrađivanja zaposlenika putem raznih shema nagrađivanja kod kojih definiramo što i koliko treba postići (usmjerenost ciljeva na rezultate), a kriterijima ocjenjivanja kompetencija definiramo način na koji se ti ciljevi trebaju postići (usmjerenost na ponašanje).

 

Kroz naš sustav plaća i nagrađivanja potičemo ambicioznost kao vrlinu i svijest zaposlenika da se isplati biti uspješan.

 

 

 

Mi vjerujemo da su plaće dobra investicija, ali isto tako znamo da su istovremeno i trošak s kojim je potrebno racionalno upravljati.

Ustrojili smo motivirajući, razumljiv, selektivan i fleksibilan sustav plaća i ostalih oblika kompenzacije za rad zaposlenika. Taj sustav također uvažava stvorene vrijednosti koje doprinose uspješnosti pojedinca i organizacije u cjelini. Isto tako, kroz njega razvijamo kulturu statusa zaposlenika utemeljenu na rezultatima njihovog rada, uz praćenje i zadržavanje najkvalitetnijih kadrova te poticanje odanosti, visokih standarda uspješnosti i kreativnosti. 

Naš sustav plaća izgradili smo na definiranom broju različitih grupa radnih profila ili poslova i njima pripadajuće strukture različitih radnih mjesta. Svako radno mjesto je vrednovano kroz pripadajuće platne razrede s definiranim rasponom bruto1 plaće. Ovo područje funkcije upravljanja ljudskim potencijalima dodatno smo unaprijedili kroz razvoj sustava ocjenjivanja kompetencija zaposlenika, koji našim rukovoditeljima služi kao dodatni koristan alat za objektivno pojedinačno vrednovanje rada njihovih zaposlenika.
Pojedinačne plaće se mogu mijenjati kroz godišnju ili privremenu reviziju plaća u skladu s budžetom planiranim za tu namjenu.

Ocjenjivanje zaposlenika ima ključnu ulogu u procesu upravljanja učinkom zaposlenika.

Svaka odgovorna kompanija koja ima jasnu viziju za postizanje izvrsnosti mora permanentno skrbiti o dostatnoj razini kompetencija svojih zaposlenika za ostvarenje toga cilja. Sa ciljem unapređenja učinka i povećanja produktivnosti zaposlenika razvili smo sustav njihovog praćenja i ocjenjivanja kompetencija.

Definiranje modela ključnih kompetencija je definiranje potrebnog znanja, vještina, sposobnosti, stavova i motiva koje naši zaposlenici moraju posjedovati kako bi oni osobno pa tako i naša banka postigli zadane ciljeve na željeni način. Ovakav naš model daje nam također potrebna saznanja kao npr. o tome koje su konkretne edukacijske potrebe pojedinih zaposlenika, njihova spremnost za preuzimanje kompleksnijih zadataka pa time i odgovornijih funkcija ili kako se posao obavlja odnosno na koji način zaposlenik „živi“ vrijednosti koje banka razvija. Ocjenjivanje zaposlenika postaje ključna točka za definiranje novih ciljeva i postizanje daljnje motivacije zaposlenika, stoga ovom procesu pristupamo odgovorno, profesionalno i bez oportunizma.

Želimo da ocjenjivanje bude jedno pozitivno iskustvo kojeg će naši zaposlenici shvatiti kao priliku odnosno kao pozitivan proces kojim rukovoditelji pokušavaju izvući najbolje od njih. Želimo da proces ocjenjivanja našim zaposlenicima bude orijentir o uspješnosti ispunjenja radnih zadataka, alat za identifikaciju njihovih jakih i slabih strana ili pak motivacijski alat i platforma za razvoj njihove karijere, promaknuća, korekcije plaće i sl.

Jednostavno, želimo da naši zaposlenici u procesu ocjenjivanja kompetencija i upravljanja učinkom izgrade ili učvrste stav :

„Dok ne stremimo višem nego možemo, nećemo učiniti sve što možemo!“

U našem sustavu nagrađivanja individualni učinak zaposlenika je ono što se računa.

Nastojimo stvoriti radno okružje u kojemu svi zaposlenici razumiju utjecaj koji njihov doprinos ima na ostvarenje poslovnih ciljeva banke i osigurava mogućnost za kontinuirani razvoj. Sa ciljem poboljšanja individualnog i organizacijskog učinka razvili smo motivacijski sustav nagrađivanja učinka i inovacija / ideja kroz različite sheme financijskih poticaja za određene profile zaposlenika, određena poslovna područja ili različite projekte, kao što su npr. godišnji bonusi, nagrađivanje učinka u maloprodaji, nagrađivanje učinka naplate lošeg duga, rad na razvojnim projektima i sl. 

Cijeli naš sustav nagrađivanja učinka usmjeren je na željene poslovne rezultate koji se kaskadno preslikavaju na pojedinačne ciljeve zaposlenika. Rad i pojedinačni ciljevi svakog zaposlenika povezani su tako sa ciljevima organizacijske jedinice kojoj pripada i banke, a nagrada je utemeljena na individualnom učinku svakog zaposlenika u odnosu na te postavljene ciljeve. Potičemo definiranje specifičnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski definiranih ciljeva, koji povećavaju motivaciju i predanost zaposlenika prema njihovom ostvarenju.
Naš sustav nagrađivanja učinka i inovacija / ideja ima tendenciju kontinuiranog razvoja, a mi smo posebno ponosni na naš projekt OTP Eureka, kojim smo svim našim zaposlenicima omogućili da zablistaju u svojoj kreativnosti i idejama.

„Prva odgovornost vođe je definirati realnost. Zadnja je reći hvala. – rekao je Max DePree. A mi u OTP banci smo svjesni koliko su važna i ona nematerijalna, moralna priznanja za izuzetne napore i entuzijazam koje naši zaposlenici unose u posao. Različite prigode, kao npr. isplata jubilarne nagrade popraćena s personaliziranim pismom zahvale za rad i odanost ili objava imena nagrađenih komercijalista na našem intranetu samo su jedan dio tih moralnih priznanja koja odajemo našim zaposlenicima.

Želimo biti moderna banka koja stalno ulaže u inovacije i tehnološki napredak.

Da, upravo naša vizija prema kojoj želimo biti moderna banka koja stalno ulaže u inovacije i tehnološki napredak, potaknula je realizaciju posebnog razvojnog projekta u okviru sustava nagrađivanja, a to je OTP Eureka - naš projekt nagrađivanja ideja.

Nagrađivanje ideja

S ciljem poboljšanja učinkovitosti procesa, razvoja novih proizvoda i usluga kroz projekt OTP Eureka želimo koristiti naše interne resurse za generiranje različitih ideja. Želimo potaknuti kreativno razmišljanje naših zaposlenika i želimo potaknuti potpuno oslobađanje njihovog potencijala.

Nagrađivanje ideja provodimo po kampanjama, a svaka kampanja održava se u određenom vremenskom trajanju sa zasebnom tematikom. Teme kampanja su raznovrsne, ovisno o trenutnoj aktualnoj problematici ili području na kojem želimo poboljšanja. Svaku ideju naših zaposlenika ocjenjujemo prema utvrđenim grupama i pojedinačnim kriterijima, bodovnoj skali i težinskom faktoru.
No, mi znamo da ideja ostaje samo ideja dok se ne implementira. A implementacija kreativnih ideja, kako bi postale inovacija koja donosi vrijednost, kod nas u OTP banci se provodi kroz aktivnosti unaprjeđenja ili kroz zahtjevnije razvojne projekte.

 

I pogodnosti za zaposlenike čine razliku kod iskazivanja njihovog zadovoljstva.

Mi u OTP banci definiramo pogodnosti za zaposlenike kroz pojedinačna i kolektivna rješenja. Pojedinačne pogodnosti reguliraju se posebnim ugovorima i predstavljaju ekvivalent dodane vrijednosti koju banka plaća onim kadrovima za kojima iskazuje poseban interes u svom poslovanju. Kolektivne pogodnosti zaposlenika nemaju status ugovorenog prava zaposlenika, već se isplaćuju u neoporezivom iznosu sukladno poreznim propisima ili je njihova isplata uglavnom utemeljena na diskrecijskim odlukama Uprave banke. 

No, isplata jubilarnih nagrada, naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres), božićnica, pokloni djeci naših zaposlenika i druge prigodne isplate redovito se isplaćuju našim zaposlenicima. Štoviše, našim smo zaposlenicima i članovima njihovih obitelji osigurali i druge financijske pogodnosti. To su npr. posebna financijska potpora koja se može odobriti zaposleniku banke koji se našao u financijskim teškoćama nastalim kao posljedica različitih čimbenika, nesreća te nepredviđenih, posebnih ili neočekivanih događaja. Banka poglavito vodi računa da prema članovima uže obitelji svojih umrlih ili poginulih zaposlenika iskaže brigu i humani pristup te da kroz financijsku potporu u vidu stipendiranja redovitog školovanja njihove djece, na određeni način doprinese boljoj kvaliteti njihovog daljnjeg življenja. Pored ispunjavanja zakonskih obveza u pogledu zdravlja zaposlenika, mi našim zaposlenicima osiguravamo i dodatne sistematske preglede te na taj način iskazujemo posebnu brigu za njihovo zdravlje.
OTP banka kroz ovakve i slične oblike (financijske) potpore polaže veliku pozornost na društveno odgovorno poslovanje, dajući tako svoj kontinuirani doprinos trajnom poboljšanju kvalitete života svih naših zaposlenika i društvenih zajednica u kojima posluje.