Kvalitetni i uspješni zaposlenici
čine našu banku posebnom.

Posao u OTP banci

Prepoznajemo prave vrijednosti,
motiviramo i nagrađujemo naše zaposlenike.

OTP banka naš poslodavac

OTP banka

OTP banka posebnu pažnju poklanja kreiranju prijateljskog, dinamičnog i ugodnog radnog okruženja pri čemu je sigurnost na radu jedan od naših prioriteta. Naši zaposlenici imaju pravo sukladno zakonskim odredbama, po svom osobnom izboru utemeljiti svoju organizaciju – sindikat pa tako danas u banci djeluju dva sindikata zaposlenika. Također, zaposlenici banke aktivni su sudionici međubankarskih sportskih igara, a svoju humanost bezbroj su puta iskazali kao dobrovoljni davatalji krvi.

Radno okružje

Svjesni smo da će se u narednim godinama morati jasno istaknuti čitav skup organizacijskih izazova koji imaju upravljačke, radne, razvojno-tehnološke i poglavito financijske implikacije za sve poslovne subjekte pa tako i za našu banku. Kako bismo uspješno odgovorili izazovima koji nas očekuju u budućnosti, mi stvaramo prijateljsko, dinamično i ugodno radno okružje za sve pojedince kako bi učili, rasli i razvijali se u svom punom potencijalu.

Sigurnost na radnom mjestu i uvjeti rada daju prioritet zaštiti ljudskog zdravlja i omogućuju našim zaposlenicima da isporuče svoj najbolji učinak. Sigurnost je oduvijek imala iznimno važno mjesto u našem poslovanju, jer mi znamo da je to preduvjet uspješnog poslovanja. I mi u našoj banci, kao respektabilnoj financijskoj instituciji, pratimo trendove i poboljšavamo naše sustave fizičke i tehničke zaštite. Naše zaposlenike obučavamo za rad na siguran način i osiguravamo im svu potrebnu potporu u slučaju izvanrednih događaja, uključujući i psihološku pomoć prilikom eventualnog izvanrednog događaja s potencijalnim (post)traumatskim posljedicama za sudionike takvog događaja.

Više... 

Organiziranje zaposlenika

Zaposlenici banke imaju pravo sukladno zakonskim odredbama, po svom osobnom izboru utemeljiti svoju organizaciju – sindikat pa tako danas u banci djeluju dva sindikata zaposlenika. Sindikalne organizacije zaposlenika i banka kao poslodavac potiču razvoj i održavanje odgovarajuće razine suradnje u procesima obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja po pitanjima međusobnih odnosa u područjima definiranim zakonskim odredbama, ali i suradnje po drugim pitanjima važnim za gospodarski i socijalni položaj zaposlenika. Sindikalna organizacija zaposlenih i banka kao poslodavac također njeguju odnos utemeljen na profesionalnim komunikacijskim standardima – međusobnim uvažavanjem stavova te iznalaženjem optimalnih rješenja, kako za zaposlenike tako i za poslodavca.

OTP banka je aktivni sudionik sportskih igara koje se na razini države organiziraju svake godine, a naši zaposlenici – sportaši kroz neformalna druženja s kolegicama i kolegama iz drugih banaka i kroz različita sportska natjecanja nastoje uspješno braniti njezine „boje“ i promoviraju ime OTP banke u javnosti. Naša je želja da se ova lijepa tradicija održi i u budućnosti, stoga su i ova sportska vrata naše banke širom otvorena svim zaposlenicima.

Pored korporativnih aktivnosti kroz koje banka participira u mnogim humanitarnim akcijama, mnogi naši zaposlenici kroz svoj pojedinačni angažmanom daju osobni doprinos u svojim lokalnim zajednicama. Bezbroj puta naši su zaposlenici svoju humanost iskazali kao dobrovoljni davatelji krvi pa se neupitnim može smatrati i njihov budući angažman u humanitarnim akcijama ovakvog tipa.

Više...