Kontinuiranim ulaganjem u znanje,
rastemo zajedno.

Posao u OTP banci

Mi znamo da je u pravom timu
1+1 mnogo više od 2!

Prepoznajemo talente

Prepoznajemo naše talente,
razvijamo ih i nadograđujemo.

Naši talenti

Posao u OTP banci

Svaki naš rukovoditelj je odgovoran za razvoj svojih talenata. Svaki naš talent ima i osobnu odgovornost za svoj osobni i timski razvoj.

Kvalitetnim sustavom upravljanja karijerama naših zaposlenika omogućujemo ostvarenje njihovog punog potencijala, a njihovim razvojem i rastom potičemo i rast našeg poslovanja. Jednostavno, mi rastemo zajedno. Posebnu pozornost usmjeravamo na naše zaposlenike s iznimnim potencijalom za razvoj, prikupljanje novih znanja, vještina i kompetencija, na one koji imaju sposobnost odgovoriti brojnim izazovima budućnosti, na naše talente. 

Razvoj naših talenata obuhvaća sve aspekte njihovog osobnog i profesionalnog razvoja – uskladiti individualne razvojne potrebe talenata s organizacijskim ciljevima i zadacima, omogućiti talentima da u okružju stalne promjene radnih zahtjeva moderniziraju i prošire postojeće te steknu nove vještine ili povećati individualnu sposobnost talenata za realizaciju organizacijske strategije i poslovnih planova, samo su neki od ciljeva razvojnih aktivnosti naših talenata.

 

Planiramo karijere naših talenata - programi rotacije, pomicanje granica zadataka i povećanje stupnja odgovornosti talentima te rad na projektima i forumi o talentima, neki su razvojni oblici i segmenti koje osiguravamo u razvoju njihovih karijera. Individualni planovi razvoja (IPR) alat su koji našim talentima osigurava putokaz za njihovu karijeru i pruža im pomoć u razvoju individualnih vještina, kompetencija, postizanju ciljeva njihove osobne karijere te ostvarenju organizacijske misije i ciljeva. Koje su moje prednosti /moji talenti? Koje su potrebe moje organizacije? Koje su moje prednosti / snage ? Kako mogu razviti moje snage i otkloniti svoje slabosti? Kako definiram uspjeh? To su samo neka pitanja na koja sadržaj IPR-a našeg talenta treba dati odgovor. Ali IPR je „živi dokument“, koji prvenstveno osigurava okvir za procjenu i spajanje individualnih potreba i ciljeva talenta i potreba naše organizacije.

A koliko smo do sada bili uspješni u razvoju naših talenata? Mislimo da činjenica prema kojoj je iz našeg inicijalnog bazena talenata njih gotovo 50% promovirano na više pozicije govori sama za sebe te da potvrđuje kako provodimo kvalitetnu politiku razvoja i praćenja individualnih karijera naših talenata. Stoga je daljnji razvoj i unapređenje našeg sustava upravljanja talentima utemeljen na dosadašnjoj dobroj praksi te pokretanju slijedećeg ciklusa identifikacije i ustroja bazena novih talenata.