Kvalitetni i uspješni zaposlenici
čine našu banku posebnom.

Mjesto za vas

Mjesto za vas

Kvalitetni i uspješni zaposlenici čine našu banku posebnom. OTP banka svojom organizacijskom kulturom, vrijednostima i pristupom na tržištu gradi uvjerenje da sve što je čini posebnom nastaje zahvaljujući njezinim zaposlenicima. Pribavljanje i odabir kadrova je od iznimne važnosti za osiguranje kontinuirane uspješnosti naše banke. Zbog toga je jedan od naših primarnih ciljeva bio ustrojiti sustav pribavljanja i zapošljavanja najboljih kadrova, koji funkcionira po načelima pružanja jednakih mogućnosti svim kandidatima, nepristranosti pri donošenju odluka i odabiru kandidata s najprikladnijim kvalifikacijama koje udovoljavaju zahtjevima radnog mjesta.

Banka je, kao financijska institucija, zbog svoje specifične djelatnosti posebno izložena riziku ljudskog faktora. Zbog toga mi u OTP banci pronalazimo mogućnosti za ostvarenje strožih sigurnosnih zahtjeva pa se mjere sigurnosti i HR sigurnosne provjere u banci provode u skladu s važećim zakonskim i internim propisima i procedurama od strane nadležnog stručnog osoblja banke. Pritom se poštuju principi svrsishodnosti, nepristranosti i povjerljivosti, a sigurnosnoj provjeri se pristupa s posebnom diskrecijom.
Želite li svoju karijeru započeti ili nastaviti u našem uzbudljivom svijetu bankarstva? Želite li se pridružiti organizaciji koja će vam ponuditi mogućnosti stjecanja novih znanja i vještina? Da li ste spremni na cjeloživotno učenje? Ako ste na sva ova pitanja odgovorili potvrdno tada je OTP banka pravo mjesto za Vas.
Provjerite da li u ovom trenutku imamo otvorenih natječaja, popunite naš on-line prijavni upitnik i molimo da pritom pozorno pročitate pitanja i odgovorite na svako koje možete odgovoriti. No, ako trenutno nema oglašenih slobodnih radnih mjesta svejedno nam preko istog prijavnog upitnika možete poslati Vašu otvorenu ponudu, istu ćemo zaprimiti i Vaše podatke pospremiti u našu HR bazu podataka.
Temeljem usvojenog godišnjeg plana zapošljavanja banka također može raspisati natječaj za zapošljavanje grupe pripravnika, koji se osposobljavaju po posebnom programu razvijenom isključivo za tu kategoriju zaposlenika. Za vrijeme pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci pripravnik se osposobljava za samostalan rad koji se provodi na radnom mjestu uz praćenje, usmjeravanje i ocjenjivanje usvojenih znanja od strane mentora te na internim seminarima i tečajevima. Tijekom trajanja pripravništva pripravnik svoj rad dokumentira kroz pripravnički dnevnik te odabire temu za svoj završni ispit. Prije isteka pripravničkog staža pripravnik je u obvezi pristupiti pripravničkom ispitu pred Komisijom za zapošljavanje i ocjenjivanje pripravnika, koji se sastoji iz općeg i posebnog stručnog dijela ispita. No pripravnici, kao uostalom i svi ostali novi zaposlenici, obvezni su odmah na početku svog rada u banci uključiti se u naš Pro-Novo program orijentacije za novozaposlene, neovisno o tome što će svoj pripravnički staž realizirati kroz poseban pripravnički program.

Provjerite koji su trenutno objavljeni natječaji, možda pravo radno mjesto čeka baš na Vas!