Kvalitetni i uspješni zaposlenici
čine našu banku posebnom.

Posao u OTP banci

Prepoznajemo prave vrijednosti,
motiviramo i nagrađujemo naše zaposlenike.

Interna komunikacija

Posao u OTP banci

Gradimo ozračje povjerenja i međusobnog poštovanja.

Posao u OTP banci

Želimo osigurati našim zaposlenicima osnovne smjernice za razumijevanje njihovih odgovornosti i učinkovito izvođenje radnih zadataka te ukazati na vrijednosti, standarde i razinu profesionalnosti koja se očekuje u njihovom ponašanju. U banci stoga veliku pozornost posvećujemo razvoju različitih oblika interne komunikacije pa je tako, uz uobičajeno korištenje e-maila, naša međusobna komunikacija danas nezamisliva bez intraneta, koji je već odavno postao glavni izvor informacija za sve naše zaposlenike. Potičemo komunikaciju koja je utemeljena na uvažavanju međusobnih stavova i mišljenja, poštivanju i promoviranju „fair“ i profesionalnog odnosa prema svim zaposlenicima, bez obzira na njihovu funkciju ili organizacijsku razinu djelovanja. 

Ipak, naša je politika da u što je moguće manjoj mjeri ograničavamo osobno ponašanje zaposlenika. Mi se oslanjamo na dobre prosudbe i osjećaj odgovornosti naših zaposlenika i od svih se zaposlenika očekuje da podrže komunikacijske inicijative koje se provode u banci. Mi potičemo otvorenu i iskrenu dvosmjernu komunikaciju na svim razinama, vjerujući pritom da učinkovita komunikacija pomaže izgraditi uzajamno razumijevanje i povjerenje te da pridonosi konstruktivnom i ugodnom radnom okružju, visokoj učinkovitosti i organizacijskom uspjehu. Mi smo definirali našu politiku komunikacije i otvorenih vrata za sve zaposlenike, a to znači da su vrata svakog našeg rukovoditelja otvorena za svakog i sve zaposlenike te da oni mogu slobodno s njima razgovarati. Naravno, ne moramo se uvijek i oko svega svi složiti, ali mi znamo da našoj međusobnoj komunikaciji trebamo posvetiti odgovarajuću pozornost. Uspostavljanje ozračja povjerenja i međusobnog poštovanja naš je trajni, ali ne i jedini cilj.
Mi znamo da dobra komunikacija i ispravni odnosi počinju iznutra. U banci se tako izdaje list zaposlenika otpbankaINfo, a rezultati naše godišnje ankete ispitivanja zadovoljstva naših zaposlenika koju redovito provodimo također su potvrda koliko nam je, između ostalog, važno i područje interne komunikacije.

Više... 

 

O listu zaposlenika

Naš list zaposlenika izlazi tromjesečno u nakladi od 1.500 primjeraka.

OTP banka infoOvaj informativni list naših zaposlenika ima vrlo bogat sadržaj koji pokriva različita poslovna područja, ali i područja iz radnog i osobnog života naših zaposlenika. Pored redovite uvodne riječi glavne urednice, u časopisu se tako mogu naći članci i fotografije u svezi poslovne mreže banke (npr. otvaranje novih poslovnica), potom vijesti o novim proizvodima i uslugama ili pak komentari rezultata našeg poslovanja. Vijesti iz OTP Grupe, vijesti o zaposlenicima i njihovo predstavljanje ili humanitarne akcije u kojima je naša banka dala svoj doprinos, također su redoviti sadržaj našeg lista. Ne smijemo zaboraviti spomenuti  stručne komentare naših vanjskih suradnika, a niti one male savjete u kojima svaki naš zaposlenik može pronaći nešto za sebe, nešto što će ga možda potaknuti na razmišljanje i poduzimanje pozitivnih promjena. A ono što je također važno to je činjenica, da u izradi ovog internog glasila banke aktivno sudjelujemo i mi, njezini zaposlenici, a to povećava osjećaj zajedništva i pripadnosti našoj OTP banci i Grupi u cjelini. 

 

O zadovoljstvu naših zaposlenika

Zadovoljstvo naših zaposlenika je nama izuzetno važno i kontinuirano ga pratimo još od 2005. godine
Sa ciljem prikupljanja relevantnih informacija o očekivanjima i razini zadovoljstva naših zaposlenika u područjima koja su od obostranog interesa za banku kao poslodavca i nas, njezine zaposlenika, u banci se već od 2005.g. provodi redovito godišnje istraživanje razine zadovoljstva zaposlenika, a od 2011.g. to istraživanje provodimo on-line preko naših intranet stranica. Isto tako, kontinuiranim provođenjem ove ankete naši rukovoditelji imaju uvid u eventualne efekte akcija i mjera koje su tijekom godine poduzimane upravo sa ciljem povećanja zadovoljstva naših zaposlenika. 

Svjesni smo da su brojni unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na zadovoljstvo naših zaposlenika i da se ti čimbenici mogu promijeniti tijekom vremena. Pored promjena na radnom mjestu, posljednjih nekoliko godina svjedoci smo (uglavnom negativnih) promjena ekonomskih i društvenih trendova, koji izravno utječu na poslovnu klimu te u znatnoj mjeri generiraju razinu zadovoljstva, kako hrvatskih građana u cjelini tako i naših zaposlenika.

No, unatoč činjenici da su zadnja dva trogodišnja ciklusa provođenja ankete bila obilježena recesijom i velikom gospodarskom krizom, s ponosom možemo konstatirati da je zadovoljstvo naših zaposlenika na početku tog razdoblja uglavnom zadržano na istoj razini kao i prije, dok su posljednja istraživanja čak pokazala pozitivni trend, odnosno blago povećavanje razine zadovoljstva.
Kako je neizvjesnost oko stvarnog stanja gospodarstva i dalje velika i u zadnjoj provedenoj anketi zaposlenici su istaknuli sigurnost radnog mjesta i plaću kao najvažniji čimbenik svog zadovoljstva. Rezultati su također potvrdili visoku razinu lojalnosti naših zaposlenika, isto tako i visoku razinu zadovoljstva u području interne komunikacije. Značajan broj zaposlenika u anketi je iskazao i svoje zadovoljstvo poslom kojeg obavljaju te ga smatraju izazovnim i stimulativnim za daljnje učenje i razvoj.
Mi znamo da zadovoljstvo naših zaposlenika uz njihov angažman na poslu ne bi trebalo biti nešto što se mjeri jedanput godišnje i svakako se ne zanosimo visokom razina zadovoljstva u pojedinim područjima koju su naši zaposlenici do sada iskazivali. Mi znamo da su to radni aspekti koje je potrebno graditi u svakodnevnim aktivnostima te da odgovornost za to podjednako dijele svi zaposlenici banke, neovisno o njihovim pozicijama i ulogama u poslovnim procesima pa se u skladu s tim nastojimo i ponašati.

Više...