Kontinuiranim ulaganjem u znanje,
rastemo zajedno.

Posao u OTP banci

Mi znamo da je u pravom timu
1+1 mnogo više od 2!

Prepoznajemo talente

Prepoznajemo naše talente,
razvijamo ih i nadograđujemo.

Edukacija i razvoj karijere

Posao u OTP banci

Potičemo svijest naših zaposlenika da je svaki dragocjeni oblik njihove edukacije istovremeno i njihovo nagrađivanje.

Želimo da se naši zaposlenici kontinuirano educiraju, da povećavaju svoja znanja te da razvijaju svoje vještine i kompetencije, kako bi uspješno obavljali radne zadatke iz djelokruga svog radnog mjesta ili kako bi u budućnosti bili spremni preuzeti nove pozicije, s većim poslovnim zahtjevima i odgovornostima. Želimo oslobađanje njihovog ukupnog potencijala, želimo da se razvijaju i rastu istovremeno s našim poslovanjem. Sa tim ciljem pružamo potporu njihovom razvoju, planiramo edukaciju uz utvrđivanje prioritetnih poslovnih područja, organiziramo interne radionice, skupove i sastanke, povezujemo teoretska znanja s praksom, motiviramo zaposlenike na prijenos znanja na druge i potičemo njihovu svijest, da je svaki dragocjeni oblik njihove edukacije istovremeno i njihovo nagrađivanje.

 

Mi u OTP banci znamo da su razvojni programi važni u održavanju usklađenosti kompetencija zaposlenika s poslovnim ciljevima. Nakon završetka inicijalnog programa orijentacije, našeg Pro-Novo programa, kroz koji su svakom novom zaposleniku osigurane opće informacije i očekivanja banke kao poslodavca, postavljeni su odgovarajući temelji za dinamični nastavak uvođenja zaposlenika u poslove radnog mjesta / pozicije, odnosno za njegovu daljnju profesionalnu orijentaciju i razvoj.

Kako bi ciklusi profesionalne orijentacije i razvoja bili uspješno implementirani u praksi, od svih naših zaposlenika očekujemo pro-aktivni pristup i otvorenost prema mogućnostima za stjecanje novih znanja i vještina te spremnost za prihvaćanje delegiranih zadataka i odgovornosti, kao i prihvaćanje budućih poslovnih izazova. Naše aktivnosti kontinuirano su usmjerene na razvoj platforme našeg edukacijskog i trening sustava te procesa upravljanja karijerama naših zaposlenika.