3-D Secure program sigurne internetske kupnje

Platni sustavi Mastercard International i Visa International razvili su program za sigurnu internetsku kupnju baziranu na 3-D Secure (Three Domain Secure) modelu pomoću kojeg se svaki korisnik kartice autentificira svom izdavatelju kartice i samim time potvrđuje svoje sudjelovanje u procesu online kupovine. 

3-D secure je besplatna usluga za sigurnu online kupovinu Mastercard i/ili Visa karticama OTP banke Hrvatska d.d., a za korištenje ove usluge potrebno je prijaviti broj mobilnog telefona u sustav OTP banke. Ako je broj mobilnog telefona korisnika već postoji u bančinom sistemu i nije se u međuvremenu mijenjao, nije potrebna nikakva dodatna prijava.

Usluga se koristi na Internet prodajnim mjestima koja podržavaju Mastercard ID Check i/ili Verified by Visa Standard, a prepoznatljiva su po istaknutom logotipu

Korištenje usluge odvija se jednostavno i brzo kroz sljedeće korake:

 • Uslugu za karticu aktivirajte tijekom postupka kupovine na Internetu ili putem OTP web stranice.
 • Prilikom svake sljedeće internet kupovine, potvrdite identitet banci pomoću svoga PIN-a te jednokratne zaporke zaprimljene kroz SMS (ekvivalenti autorizacije PIN-om). Time ste zaštićeni od neautorizirane upotrebe kartica na Internetu. Internet prodajno mjesto nema uvid u podatke koji se razmjenjuju.
 • Prilikom aktivacije potvrdite identitet i definirajte osobnu pozdravnu poruku te PIN za karticu.
 • Upute za aktivaciju možete preuzeti ovdje.

Tijek 3-D Secure kupovine:

 • Korisnik odabire željenu robu i/ili usluge te unosi tražene podatke za plaćanje karticom na internetu.
 • Internet prodajno mjesto se automatski povezuje sa Bankom radi provjere je li kartica aktivirana za korištenje Mastercard ID Check i/ili Verified by VISA usluge.
 • Ako je kartica aktivirana, na zaslonu Korisnika kartice pojavit će se prozor sa osnovnim detaljima o transakciji i Osobnom porukom te zahtjevom za unosom PIN-a i Jednokratne zaporke
 • Ako su uneseni podaci ispravni, korisnik dobije poruku o uspješnoj autentifikaciji te se preusmjerava na Internet prodajno mjesto.
 • Internet prodajno mjesto nastavlja sa standardnom obradom transakcije tako da u Banku šalje autorizacijski upit o statusu kartice i raspoloživom stanju na računu.
 • Banka ovisno o statusu provjere, odobrava ili odbija transakciju.
 • Tijek 3-D Secure kupovine možete preuzeti ovdje.