Posebna ponuda kredita - Hrvatsko farmaceutsko društvo

Posebna ponuda kredita OTP banke

Ponuda za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

 

Ponuda stambenih kredita uz hipoteku u visini do 80% iznosa procijenjene vrijednosti založene nekretnine

Kredit u kunama

 • iznos kredita od 15.001 do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • fiksna kamatna stopa 2,29% za prvih pet godina otplate, za preostali period promjenjiva 2,93%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,78%**
 • fiksna kamatna stopa 2,49% za prvih sedam godina otplate, za preostali period promjenjiva 2,93%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,82%**

Kredit u eurima

 • iznos kredita od 15.001 do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • fiksna kamatna stopa 2,29% za prvih pet godina otplate, za preostali period promjenjiva 3,08%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,87%**
 • fiksna kamatna stopa 2,49% za prvih sedam godina otplate, za preostali period promjenjiva 3,08%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,88%**

Ponuda stambenih kredita uz hipoteku u visini od 80% do 90% iznosa procijenjene vrijednosti založene nekretnine

Kredit u kunama

 • iznos kredita od 15.001 do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • fiksna kamatna stopa 2,49% za prvih pet godina otplate, za preostali period promjenjiva 2,93%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,88%**
 • fiksna kamatna stopa 2,69% za prvih sedam godina otplate, za preostali period promjenjiva 2,93%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,94%**

 

Ostale pogodnosti stambenih kredita u kunama i eurima:

 • bez naknade za obradu kredita
 • bez troška procjene nekretnine
 • bez troškova javnog bilježnika
 • uz rok otplate do 30 godina

 

Reprezentativni izračun stambenog kredita u kunama

Stambeni kredit u kunama

*Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2020. godine za valutu HRK iznosi 0,23% odnosno za valutu EUR 0,19%.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 500.000 HRK uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 11 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 220 kuna godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Banka snosi trošak procjene nekretnine te navedeni trošak nije uključen u EKS.

***Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

 

Reprezentativni izračun stambenog kredita u eurima

 Stambeni kredit u eurima

*Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2020. godine za valutu HRK iznosi 0,23% odnosno za valutu EUR 0,19%.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 65.000 EUR uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 11 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 29,04 eura te interkalarna kamata za jedan mjesec. Banka snosi trošak procjene nekretnine te navedeni trošak nije uključen u EKS..

***Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

 

Ponuda gotovinskih kredita u kunama za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

 • iznos kredita od 1.000 do 40.000 EUR u protuvrijednosti u kunama
 • kamatna stopa:
 1.  Fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,35%* 
 2. Promjenjiva kamatna stopa** 4,49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,83%*

 

Ponuda gotovinskih kredita u eurima za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

 • iznos kredita od 1.000 do 40.000 EUR u protuvrijednosti u kunama
 • kamatna stopa:
 1. Fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,32%*
 2. Promjenjiva kamatna stopa** 4,49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,80%*

Ostale pogodnosti gotovisnkih kredita u eurima i kunama

 • bez naknade za obradu kredita
 • uz rok otplate od 1 do 10 godina

 

Reprezentativni izračun gotovinskog kredita u eurima i kunama s fiksnom kamatnom stopom

 Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 15.000 eura odnosno 100.000 kuna, uz rok otplate kredita od 7 godina, uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

***Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita.

 

Reprezentativni izračun gotovinskog kredita u eurima i kunama s promjenjivom kamatnom stopom

Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 15.000 eura odnosno 100.000 kuna, uz rok otplate kredita od 7 godina, uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

** Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2020. godine za valutu HRK iznosi 0,23% odnosno za valutu EUR 0,19%.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita

Sve informacije o proizvodima i uslugama OTP banke potražite u našim poslovnicama, na našoj Internet stranici www.otpbanka.hr ili pozivom Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 21 00 21.