Visa Classic revolving kartica

Visa Classic revolving kartica omogućuje vam raspolaganje sredstvima u visini odobrenog revolving kredita. Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja, a odobrava se brzo i jednostavno, bez uobičajenih instrumenata osiguranja, jamaca i depozita. Kada i u kojem iznosu ćete iskoristiti dodijeljeni revolving kredit odlučujete sami, u skladu sa svojim potrebama i željama. Sami odlučujete kada i u kojem iznosu ćete podmiriti učinjene troškove, uz obaveznu minimalnu mjesečnu uplatu u iznosu od samo 5% iskorištenog revolving kredita, minimalno 150 kuna. 

 

Iskoristite pogodnosti

Jednostavno korištenje i lakoća plaćanja

Visa kartice prihvaćene su u trgovačkoj mreži širom svijeta. Visa Classic revolving karticom OTP banke možete bez naknade plaćati na svim prodajnim mjestima s oznakom Visa te podizati gotovinu, od 0 do 24 sata na bankomatima s oznakom Visa, u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Plaćanje Visa Classic revolving karticom vrlo je jednostavno. Dovoljno je na prodajnom mjestu predočiti svoju karticu, potpisati račun i uzeti kopiju. Prije potpisivanja obavezno provjerite iznos na računu i na kopiji.

Visa Classic revolving kreditna kartica omogućuje vam korištenje modernih kanala kupovanja. Jednostavnim upisom traženih podataka s kartice možete kupovati putem interneta, televizije, telefonske ili kataloške prodaje.

Na bankomatima OTP banke Visa Classic revolving karticom možete kupovati GSM prepaid bonove (VIPme, Simpa, Tomato, Tele2, bonbon) kad god vam zatrebaju i po istoj cijeni kao na uobičajenim prodajnim mjestima.

Provjerite koje se kartice mogu ugovoriti bez upisnine i prve članarine

Iskoristite posebne pogodnosti ugovaranja kreditnih kartica i ugovorite Visa Classic charge, Visa Cassic revolving ili Visa Classic na rate bez upisnine i prve članarine za osnovnog i dodatnog korisnika!

Korištenje kartice

 

Limiti podizanja gotovine

U okviru dnevnog i mjesečnog limita gotovine te ovisno o raspoloživom stanju i ukupnom odobrenom limitu, karticu možete koristiti i za podizanje gotovine na bankomatima i u poslovnicama banaka s istaknutim Visa oznakama u zemlji i inozemstvu. Dnevni limit podizanja gotovine iznosi 4.000,00 kn, a mjesečni limit podizanja gotovine iznosi 8.000,00 kn.

 

Kontrola troškova

Prednost Visa Classic revolving kartice je u tome što učinjene troškove možete podmiriti u mjesečnim ratama uz mogućnost odabira dana dospijeća - 10., 20. ili 28. u mjesecu. Minimalni iznos mjesečne otplate revolving kredita iznosi 5% učinjenih troškova. Ako vam odgovara ova dinamika podmirivanja troškova, ne morate brinuti o uplatama budući da se ovaj iznos automatski naplaćuje svaki mjesec s vašeg tekućeg ili deviznog računa.

Vaša uplata može biti i veća od obvezne minimalne uplate, a ukupan dug možete platiti i u cijelosti. Svaka uplata namijenjena otplati kredita povećava iznos koji vam je na raspolaganju za daljnje trošenje, tj. iznos kredita se obnavlja do visine odobrenog kreditnog limita.

Kako bismo vam omogućili jednostavnu i učinkovitu kontrolu troškova, jednom mjesečno poslat ćemo vam obavijest o učinjenim troškovima sa specifikacijom.

Račun za usluge izvršene u inozemstvu na vašem mjesečnom izvještaju bit će izražen u kunskoj protuvrijednosti. 
Pregled osnovnih podataka o Visa Classic revolving kartici, promet po kreditnom računu i pregled obavijesti o učinjenim troškovima dostupni su u okviru usluge OTPdirekt, putem Internet bankarstva ili putem Telefonskog bankarstva pozivanjem Kontakt centra OTP banke na broj telefona 072 201 555.

Efikasno i u svakom trenutku korištenje kartice možete kontrolirati i putem usluge SMS info
Plaćanje revolving kredita možete obavljati u svim poslovnicama OTP banke te putem eLEMENT@ Internet bankarstva i Telefonskog bankarstva.

Ukoliko ste korisnik usluge eLEMENT@ Internet bankarstva, putem Interneta možete vidjeti specifikaciju troškova, a da vam izvod u papirnatom obliku ne dolazi na  kućnu adresu. Naravno, na vaš zahtjev specifikacija troškova može dolaziti i na adresu koju sami odredite.

 

Kamata na revolving kredit

Kamata na revolving kredit obračunava se samo na iskorišteni iznos revolving kredita do konačne otplate revolving kredita na način propisan aktima OTP banke.

Na transakcije kupovine izvršene u tekućem obračunskom razdoblju kamata se ne obračunava do dana obračuna (tekuće obračunsko razdoblje je period od mjesec dana između dva revolving obračuna - posljednjeg i nastupajućeg). 
Obračun kamata na transakcije isplate gotovine vrši se od datuma u kojem je transakcija evidentirana u Banci do dana podmirenja.

Ukoliko ne podmirite minimalni iznos do datuma dospijeća, obračunavamo vam zakonsku zateznu kamatu na nepodmireni iznos od datuma dospijeća do datuma izvršenog plaćanja.

Iznos obračunatih kamata iskazuje se u Obavijesti o učinjenim troškovima i uključuje se u cijelosti u minimalni iznos mjesečne otplate revolving kredita.

 

Kako postati korisnik

Želite li postati korisnik Visa Classic revolving kartice, upoznajte se s Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Visa Classic revolving kartice, popunite Zahtjev za izdavanje Visa Classic revolving kartice i dođite u  najbližu poslovnicu OTP banke
Zahtjev za izdavanje Visa Classic revolving kartice možete nam poslati i putem usluge OTPdirekteLEMENT@ Internet bankarstvo.

Dodatni korisnik

Svaki osnovni korisnik Visa Classic revolving kartice može imenovati dva dodatna korisnika koji će unutar odobrenog kreditnog limita zajednički raspolagati sredstvima.