Visa Classic revolving kartica

Visa Classic revolving kartica omogućuje vam raspolaganje sredstvima u visini odobrenog revolving kredita. Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja, a odobrava se brzo i jednostavno. Kada i u kojem iznosu ćete iskoristiti dodijeljeni revolving kredit odlučujete sami, u skladu sa svojim potrebama i željama. Sami odlučujete kada i u kojem iznosu ćete podmiriti učinjene troškove, uz obaveznu minimalnu mjesečnu uplatu u iznosu od samo 5% iskorištenog revolving kredita, minimalno 150 kuna. 

 

Iskoristite pogodnosti

Jednostavno korištenje i lakoća plaćanja

Visa kartice prihvaćene su u trgovačkoj mreži širom svijeta. Visa Classic revolving karticom OTP banke možete bez naknade plaćati na svim prodajnim mjestima s oznakom Visa te podizati gotovinu, od 0 do 24 sata na bankomatima s oznakom Visa, u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Plaćanje Visa Classic revolving karticom vrlo je jednostavno. Dovoljno je na prodajnom mjestu predočiti svoju karticu, potpisati račun i uzeti kopiju. Prije potpisivanja obavezno provjerite iznos na računu i na kopiji.

Visa Classic revolving kreditna kartica omogućuje vam korištenje modernih kanala kupovanja. Jednostavnim upisom traženih podataka s kartice možete kupovati putem interneta, televizije, telefonske ili kataloške prodaje.

Na bankomatima OTP banke Visa Classic revolving karticom možete kupovati GSM prepaid bonove (VIPme, Simpa, Tomato, Tele2, bonbon) kad god vam zatrebaju i po istoj cijeni kao na uobičajenim prodajnim mjestima.

Korištenje kartice

 

Limiti podizanja gotovine

U okviru dnevnog i mjesečnog limita gotovine te ovisno o raspoloživom stanju i ukupnom odobrenom limitu, karticu možete koristiti i za podizanje gotovine na bankomatima i u poslovnicama banaka s istaknutim Visa oznakama u zemlji i inozemstvu. Dnevni limit podizanja gotovine iznosi 4.000,00 kn, a mjesečni limit podizanja gotovine iznosi 8.000,00 kn.

Omogućili smo vam korištenje široke mreže bankomata! Klijenti OTP banke od 6. svibnja 2017. godine mogu koristiti bankomate Splitske banke pod istim uvjetima kao i bankomate OTP banke, a u zajedničkoj mreži imamo preko 520 bankomata! Provjerite gdje se nalazi vama najbliži bankomat OTP banke ili odaberite bankomat Splitske banke, sasvim je svejedno...

 

Kontrola troškova

Prednost Visa Classic revolving kartice je u tome što učinjene troškove možete podmiriti u mjesečnim ratama uz mogućnost odabira dana dospijeća - 10., 20. ili 28. u mjesecu. Minimalni iznos mjesečne otplate revolving kredita iznosi 5% učinjenih troškova.

Ako vam odgovara ova dinamika podmirivanja troškova, ne morate brinuti o uplatama jer se ovaj iznos može automatski naplaćivati svaki mjesec s vašeg  tekućeg ili deviznog računa. Kartica se može odobriti i koristiti i bez tekućeg ili deviznog računa otvorenog u OTP banci. Ako imate tekući račun otvoren u OTP banci isti automatski postaje primarni račun namirenja, odnosno sekundarni, u slučaju da kao primarni račun namirenja definirate neki devizni račun (u takvom slučaju ako na  deviznom računu nemate dovoljno sredstava, za preostali iznos duga teretit ćemo vaš tekući račun).

Vaša uplata može biti i veća od obvezne minimalne uplate, a ukupan dug možete platiti i u cijelosti. Svaka uplata namijenjena otplati kredita povećava iznos koji vam je na raspolaganju za daljnje trošenje, tj. iznos kredita se obnavlja do visine odobrenog kreditnog limita.

Kako bismo vam omogućili jednostavnu i učinkovitu kontrolu troškova, jednom mjesečno poslat ćemo vam obavijest o učinjenim troškovima sa specifikacijom. Račun za usluge izvršene u inozemstvu na vašem mjesečnom izvještaju bit će izražen u kunskoj protuvrijednosti. Mjesečnu specifikaciju troškova dostavljamo i na vašu e-mail adresu, a ovu uslugu možete ugovoriti putem eLEMENT@ Internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici OTP banke i za vas je besplatna! 

Pregled osnovnih podataka o kartici, promet po kreditnom računu i pregled obavijesti o učinjenim troškovima dostupni su vam u svakom trenutku u okviru usluge OTPdirekt putem eLEMENT@ Internet bankarstva ili putem Telefonskog bankarstva pozivanjem Kontakt centra OTP banke na broj telefona 072 201 555.

Efikasno i u svakom trenutku korištenje kartice možete kontrolirati i putem usluge SMS info.

Dostava izvoda na e-mail adresu

Znate li da informacije o stanju i prometu po tekućem, deviznom i žiro računu, kao i pregled mjesečnih troškova učinjenih vašom kreditnom ili prepaid karticom dostavljamo i na odabranu e-mail adresu? Ova usluga je za korisnike besplatna, a može se ugovoriti u svakoj poslovnici OTP banke ili putem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo.

Kamata na revolving kredit

Kamata na revolving kredit obračunava se samo na iskorišteni iznos revolving kredita do konačne otplate revolving kredita na način propisan aktima OTP banke.

Na transakcije kupovine izvršene u tekućem obračunskom razdoblju kamata se ne obračunava do dana obračuna (tekuće obračunsko razdoblje je period od mjesec dana između dva revolving obračuna - posljednjeg i nastupajućeg). 
Obračun kamata na transakcije isplate gotovine vrši se od datuma u kojem je transakcija evidentirana u Banci do dana podmirenja.

Ukoliko ne podmirite minimalni iznos do datuma dospijeća, obračunavamo vam zakonsku zateznu kamatu na nepodmireni iznos od datuma dospijeća do datuma izvršenog plaćanja.

Iznos obračunatih kamata iskazuje se u Obavijesti o učinjenim troškovima i uključuje se u cijelosti u minimalni iznos mjesečne otplate revolving kredita.

 

Kako postati korisnik

Želite li postati korisnik Visa Classic revolving kartice, upoznajte se s Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Visa Classic revolving kartice, popunite Zahtjev za izdavanje Visa Classic revolving kartice i dođite u  najbližu poslovnicu OTP banke

Svaki osnovni korisnik Visa Classic revolving kartice može imenovati dva dodatna korisnika koji će unutar odobrenog kreditnog limita zajednički raspolagati sredstvima. Upisninu i članarinu ne naplaćujemo ni osnovnim niti dodatnim korisnicima.