Sunčani krediti

Zaštitite okoliš koristeći obnovljive izvore energije! Usmjeravanjem na energetsku učinkovitost svog stambenog objekta, doprinijet ćete smanjenju troškova vašeg domaćinstva u čemu će vam pomoći Sunčani krediti OTP banke. Napravite veliki korak u smanjenju potrošnje energije i ugovorite sunčani kredit, stambeni kredit za niskoenergetski dom uz promjenjivu ili fiksnu početnu kamatnu stopu ovisno o odabranom iznosu kredita.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*.

Namjena kredita:

 • adaptacija stana u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti te gradnja, dovršenje ili adaptacija kuće u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
 • kupnja stana ili kuće energetskog razreda B, A i A+
 • poboljšanje energetske učinkovitosti financiranjem troškova izrade projekta, plinofikacije domaćinstava, sustava za filtriranje vode, kreditiranja zahvata na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, kupnje ili ugradnje solarnih kolektora za vlastite potrebe ili za potrebe prodaje struje HROTE-u, sustava za klimatizaciju, ugradnje vanjske stolarije s izo-staklom, termo fasada, obnove krovišta, vjetrogeneratora i sl.
 • refinanciranje postojećeg istovrsnog stambenog kredita u drugoj banci

Visina kredita:

 • adaptacija stana u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u protuvrijednosti od 5.000 do 50.000 eura
 • kupnja stana ili kuće energetskog razreda B, A i A+, gradnja, dovršenje ili adaptacija kuće u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno poboljšanje energetske učinkovitosti ili refinanciranje postojećeg istovrsnog stambenog kredita u drugoj banci u protuvrijednosti od 5.000 do 250.000 eura

Kamatna stopa

Kamatna stopa za kredite u protuvrijednosti od 5.000 do 15.000 EUR:

 • nominalna: 4,71% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 4,81%**

Kamatna stopa za kredite u protuvrijednosti od 15.001 do 250.000 EUR:

 • Kamatna stopa je fiksna za prvih 5 godina otplate kredita i iznosi 3,89% godišnje. Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 4,17% sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.12.2016. godine za valutu EUR iznosi 1,49% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

 • efektivna kamata stopa: 4,11%**

Napomena: Kamatne stope važeće su do slijedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

 • bez troška procjene nekretnine

Rok otplate:

 • od 1 do 30 godina

Način korištenja:

 • adaptacija, gradnja, dovršenje stambenog objekta, poboljšanje energetske učinkovitosti:
  • 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
  • 100% iznosa odobrenog kredita isplaćuje se na račun klijenta - korisnika kredita uz naplatu naknade sukladno trenutno važećoj Odluci o naknadama
 • kupnja stambenog prostora:
  • iznos odobrenog kredita uplaćuje se na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 • trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci. 
** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2015. godinu te bez naknade za obradu kredita. EKS je izračunat uz fiksnu kamatnu stopu za prvih 5 godina otplate kredita i trenutno važeću promjenjivu kamatnu stopu za preostali period otplate, važeću u trenutku isteka pete godine otplate kredita sukladno Odluci o pojedinom proizvodu. U EKS nisu uključni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

Sunčani kredit

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,71% za iznose do 15.000 EUR; 3,89% za iznose iznad 15.000 EUR12010.0004,81%10512.560
18050.000 4,08%36766.665
240150.000 4,11%900219.189

Osiguranje povrata kredita za Sunčane kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

 • najmanje jedan jamac

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita) odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Sunčane kredite

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna
 • isprave sukladno namjeni:
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik i energetski certifikat koji se izrađuje po završetku radova od strane ovlaštenog certifikatora te dostavlja banci u roku od najviše 2 godine (ovim certifikatom nekretnina se svrstava u energetski razred B, A ili A+)
  • za adaptaciju: troškovnik, energetski certifikat i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika) i energetski certifikat koji se izrađuje po završetku radova od strane ovlaštenog certifikatora te dostavlja banci u roku od najviše 2 godine (ovim certifikatom nekretnina se svrstava u energetski razred B, A ili A+)
  • za poboljšanje energetske učinkovitosti: troškovnik, energetski certifikat i računi/predračuni prodavatelja/izvođača

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik)
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna
 • isprave sukladno namjeni
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik i energetski certifikat koji se izrađuje po završetku radova od strane ovlaštenog certifikatora te dostavlja banci u roku od najviše 2 godine (ovim certifikatom nekretnina se svrstava u energetski razred B, A ili A+)
  • za adaptaciju: troškovnik, energetski certifikat i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika) i energetski certifikat koji se izrađuje po završetku radova od strane ovlaštenog certifikatora te dostavlja banci u roku od najviše 2 godine (ovim certifikatom nekretnina se svrstava u energetski razred B, A ili A+)
  • za poboljšanje energetske učinkovitosti: troškovnik, energetski certifikat i računi/predračuni prodavatelja/izvođača

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik)
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke