Stambeni krediti uz državnu subvenciju

Stambeni krediti uz državnu subvenciju

Mlađi ste od 45? Imate obitelj ili planirate obitelj? Ni vi, niti vaš partner ili partnerica niste vlasnik nekretnine ili vam je potreban veći stambeni prostor?

Iskoristite priliku i ugovorite subvencionirani stambeni kredit!

Kredit se ugovara: 

 • Bez troška procjene nekretnine (banka snosi trošak)
 • Iznos kredita može biti do 100% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a isto ovisi o lokaciji nekretnine i kreditnom riziku klijenta
 • Bez obveznog statusa klijenta 
 • Bez naknade za obradu kredita
 • Bez naknade za prijevremeni povrat kredita
 • Mogućnost ugovaranja police osiguranja života uz posebnu pogodnost gdje vam prve tri mjesečne premije plaća Banka
 • 30% popusta na policu osiguranja nekretnine

 

Fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja subvencije!

Za iznose kredita preko 100.000 eura financiranje uz istu kamatnu stopu!

Ukoliko aplicirate za subvencionirani stambeni kredit u suradnji s APN-om, a ne uspijete dobiti subvenciju APN-a nudi vam se odobravanje redovnog stambenog kredita po kamatnim uvjetima za subvencionirane stambene kredite.

 

Saznajte sve informacije o stambenim kreditima uz državnu subvenciju kako biste na vrijeme prikupili dokumentaciju koju banka dostavlja u Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)!

Dogovaranjem sastanka u poslovnici dobit ćete sve informacije potrebne za pravovremeno predavanje zahtjeva za subvencioniranje stambenog kredita.

Prijavite se na vrijeme, dogovorite sastanak u poslovnici već danas! 

 

 

 

 

Do subvencioniranog stambenog kredita OTP banke u nekoliko koraka:

 

                  

  

Uvjeti subvencioniranog stambenog kredita OTP banke

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske do 45 godina starosti (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke).

Visina kredita:

 • U kunskoj protuvrijednosti do 300.000 eura
 • Iznos koji se subvencionira do 100.000 eura

Za iznose kredita preko 100.000 eura financiranje uz istu kamatnu stopu!

Kamatna stopa:

EUR

 • 2,09% fiksna za prvih sedam godina otplate kredita, za preostali period otplate promjenjiva 2,19%*, efektivna kamatna stopa 2,22**

HRK

 • 2,19% fiksna za prvih sedam godina otplate kredita, za preostali period otplate promjenjiva 2,29%*, efektivna kamatna stopa 2,32**

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2020. godine za valutu EUR iznosi 0,19%, a za valutu HRK iznosi 0,23%.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračuna na iznos kredita 100.000 EUR/750.000 HRK, uz navedene kamatne stoe te uz rok otplate kredita od 30 godina. U izračun su uključeni troškovi police osiguranja nekretnine od 30 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 15 do 30 godina

Način korištenja:

 • isplata na račun prodavatelja 

Način plaćanja:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima

 Namjena:

 • kupnja stambenog prostora (kuća/stan za stanovanje)
 • izgradnja kuće

 

Osiguranje povrata kredita

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika
 • upis založnog prava na nekretninu 

Stambeni kredit uz državnu subvenciju u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,09% fiksna za prvih 7 godina, za preostali period 2,19% promjenjiva, sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama 18050.0002,22%32458.772
240100.000 2,21%510123.475
360250.000 2,19%935340.460

Prijavite se na vrijeme i ostvarite subvenciju države među prvima! Posjetite nas u poslovnicama OTP banke ili se dodatno informirajte putem Kontakt centra, pozivom na 0800 21 00 21 ili pošaljite upit na e-mail adresu info@otpbanka.hr.