Stambeni krediti za pomorce u dolarima

Stambeni krediti za pomorce u dolarima

Stambeni kredit za pomorce u dolarima ugovara se uz promjenjivu kamatnu stopu 3,71%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,88%, za period otplate do 30 godina. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni pomorci koji svoja mjesečna primanja ostvaruju u valuti USD (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

 •  3,71% godišnje, promjenjiva (EKS 3,88%)*
 • Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečnog LIBOR-a koji na dan 01.06.2020 iznosi 0,50% za valutu USD 

Visina kredita:

 • u kunskoj protuvrijednosti od 5.000 do 300.000 eura

Rok otplate:

 • Rok otplate do 30 godina

Trošak odobravanja:

 • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Namjena i način korištenja:

 • Adaptacija, izgradnja i dovršenje stambenog objekta:
  • 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • Kupnja stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalno uređenje građevinske čestice:
  • iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice
 • Zatvaranje postojećih stambenih kredita u drugim bankama

 

 

* EKS je izračunata na iznos kredita od 65.000 dolara, uz rok otplate od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnjete, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1700 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Stambeni za pomorce u dolarima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u USD EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (USD) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (USD)
3,69%12050.0003,93%49960.229
240100.000 3,84%590142.268
312250.000 3,78%1.247390.473

Osiguranje povrata kredita za Stambene kredite:

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 95% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene od javnog bilježnika