Stambeni krediti za pomorce

Za pomorce u OTP banci imamo posebnu ponudu stambenih kredita koji se mogu ugovoriti u dolarima ili eurima, uz otplatu do 30 godina.  

Stambeni kredit za pomorce u eurima možete ugovoriti na period do 30 godina te je za prvih 5 godina otplate kredita vaša kamatna stopa fiksna 3,89%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,01%.
Stambeni kredit za pomorce u dolarima ugovara se uz promjenjivu kamatnu stopu 3,83%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,94%, za period otplate do 30 godina.