Stambeni krediti za pomorce

Ponuda za pomorce
Ponuda za pomorce

 

Za pomorce u OTP banci imamo posebnu ponudu stambenih kredita koji se mogu ugovoriti u dolarima uz otplatu do 30 godina.  

Stambeni kredit za pomorce u dolarima ugovara se uz promjenjivu kamatnu stopu 3,71%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,88%, za period otplate do 30 godina.