Stambeni krediti za pomorce

Ponuda za pomorce
Ponuda za pomorce

 

Za pomorce u OTP banci imamo posebnu ponudu stambenih kredita koji se mogu ugovoriti u dolarima ili eurima, uz otplatu do 30 godina.  

  Stambeni kredit za pomorce u eurima možete ugovoriti na period do 30 godina te je za prvih 5 godina otplate kredita vaša kamatna stopa fiksna 3,00%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,47%.
Stambeni kredit za pomorce u dolarima ugovara se uz promjenjivu kamatnu stopu 3,77%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,20%, za period otplate do 30 godina. 
Stambeni kredit namijenjen pomorcima može se ugovoriti uz period otplate do 30 godina, za iznose u kunskoj protuvrijednosti do 300.000 eura.