Stambeni kredit u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom 02

Useljenje u novi stan posebna je radost. Okružite se s vlastita četiri zida uz naš stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima!

 • fiksna kamatna stopa 2,99% za prve 3 godine otplate, za preostali period promjenjiva 3,28%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,48%

 • bez troška odobravanja

 • bez troška procjene nekretnine

 

Često postavljena pitanja o stambenom kreditu


Informativni izračun kredita

15001 EUR 300000 EUR
12 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani za ponudu?

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,99% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,28% promjenjiva, sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama 12050.0003,39%48358.626
240100.000 3,39%554136.189
360250.000 3,35%1.053391.873

Često postavljena pitanja i odgovori

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2019. godine za valutu EUR iznosi 0,34% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope, te postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope.

Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambene kredite je izračunata na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 2,99% za prve tri godine otplate, promjenjivu 3,28% u ostatku otplate te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje, trošak police životnog osiguranja uz štednu komponentu u iznosu od 45,31 eura mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Sukladno izračunu EKS-a, za iznos kredita od 65.000 eura mjesečni anuitet za prve tri godine otplate iznosi 362 eura te 370 eura u ostatku otplate, a ukupan iznos koji treba platiti 89.118 eura.

Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Stambeni kredit može se ugovoriti uz rok otplate od 1 do 30 godina.

Stambeni kredit se može ugovoriti u kunskoj protuvrijednosti 15.001 do 300.000 eura. 

Model s jamcima

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

 • upis založnog prava na nekretninu maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju , ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • isprave sukladno namjeni
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

 Dodatno se informirajte o stambenom kreditu u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom ili jednostavno dogovorite sastanak u poslovnici.