Stambeni krediti s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama

Stambeni krediti u kunama

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama možete ugovoriti s periodom otplate do 30 godina s fiksnom kamatnom stopom 2,99% za prve 3 godine otplate. Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • 2,99%, fiksna za prve 3 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 3,25%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,36%*

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 02.01.2020. godine za valutu HRK iznosi 0,31% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina kredita:

  • U kunskoj protuvrijednosti od 15.001 do 300.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

  • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

  • 1 do 30 godina

Način plaćanja:

 

*EKS je izračunat na iznos kredita od 500.000 kuna uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.700 kuna, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 216 kuna godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.
   

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni krediti s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
2,99% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,25% promjenjiva, sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama 120350.0003,53%3.378410.140
240750.000 3,32%4.1561.019.329
3601.500.000 3,28%6.3162.344.598

Osiguranje povrata kredita za Stambene kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

  • upis založnog prava na nekretninu
  • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika