Prekoračenja po tekućem računu

Većina nas ponekad poželi potrošiti više nego što imamo na računu. Korisnicima tekućeg računa u OTP banci odobravamo prekoračenje po tekućem računu - uz konkurentne kamatne stope.

Kako možete dobiti prekoračenje?

 • Ugovaranje prekoračenja - ako stalna primanja (plaću, mirovinu, stipendiju i sl.) dobivate na tekući račun, u poslovnicama OTP banke možete ispuniti i predati Zahtjev za ugovaranje dozvoljenog prekoračenja. Ugovoreno prekoračenje ažurira se polugodišnje uz obavijest najmanje 30 dana prije primjene novog iznosa prekoračenja). O izmjeni iznosa dozvoljenog prekoračenja obavještavamo Vas putem izvoda, OTP direkt usluge (Internet bankarstvo), SMS usluge ili se o navedenom možete informirati u poslovnici Banke.
 • Dodatno prekoračenje na osnovu stalnog priljeva na tekućem računu - ukoliko ste korisnik paketa i ostvarujete redovna mjesečna primanja (plaća/mirovina u kunama) preko Banke minimalno 6 mjeseci nudimo Vam mogućnost ugovaranja dodatnog prekoračenja po tekućem računu. Možete izabrati jedan od ponuđenih modela prekoračenja u iznosu:
  • 50% prosječnog redovitog priljeva
  • 100% prosječnog redovitog priljeva
  • 150% prosječnog redovitog priljeva
  • 200% prosječnog redovitog priljeva
  • 300% prosječnog redovitog priljeva
 • Dogovorno prekoračenje - ako stalna primanja dobivate na devizni račun, možete se obratiti našoj najbližoj poslovnici i sklopiti ugovor o trajnom nalogu za prijenos sredstava s vašeg deviznog na tekući račun. Iznos sredstava koji želite prenijeti određujete samostalno, a Banka će vam po izvršenju prvog trajnog naloga odobriti prekoračenje na tekućem računu, jednako visini trajnog naloga.
 • Dodatno prekoračenje u visini do 80% oročenih sredstava - ako kod nas imate oročena sredstva (u kunama ili devizama), možete ugovoriti i dodatno prekoračenje po tekućem računu u visini do 80% vaših oročenih sredstava, uz povoljnu kamatnu stopu.
 • Prekoračenja po studentskom tekućem računu mogu se odobriti punoljetnim osobama (osobe starije od 18 godina). Visina prekoračenja odobrava se:
  • u visini prosječnog tromjesečnog priljeva - za studente s redovnim priljevom
  • u visini trajnog naloga, uz odobrenje osobe koja je dala trajni nalog (min. 500 kn, max. 1.500 kn)
  • u visini gotovinske uplate, uz ovjerenu izjavu jamca (min. 500 kn, max. 1.500 kn).