Proizvodi i usluge za pomorce

Upoznajte se s našim proizvodima i uslugama uz koje će vaše financijsko poslovanje biti jednostavno i uspješno i usredotočite se na druge važne segmente u vašem životu.

Stambeni krediti za pomorce

Gotovinski krediti za pomorce

Iskoristite posebne pogodnosti ugovaranja gotovinskih kredita u dolarima namijenjenih pomorcima!

  • korisnici kredita su svi kreditno sposobni pomorci koji svoja mjesečna primanja ostvaruju u valuti USD (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*
  • kamatna stopa 5,99% (efektivna kamatna stopa, EKS 6,53%**)
  • visina kredita u kunskoj protuvrijednosti do 30.000 eura, uz rok otplate do 10 godina
* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** EKS je izračunat na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.
Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

 

Paket OTP Plus

Prebacite dio brige o vašem financijskom poslovanju na nas i uštedite svoje vrijeme uz Paket OTP Plus.

Paket OTP Plus nudi vam privilegiranu uslugu privatnog bankara s individualnijim pristupom vašim financijama uz bržu i kvalitetniju realizaciju vaših zahtjeva. Vaš privatni bankar vam je uvijek na raspolaganju sa svojim iskustvom i stručnošću. OTP Plus vam omogućuje i lakoću i jednostavnost u upravljanju vašim financijama putem online kanala - Internet i mobilnog bankarstva, a nudi i razne mogućnosti ulaganja posredovanjem privatnog bankara. U paketu ostvarujete popuste za korištenje velikog broja proizvoda i usluga OTP banke uz značajne godišnje uštede! Saznajte i sve dodatne informacije o pogodnostima unutar paketa OTP Plus.

 

 

Informacije o našim ostalim proizvodima i uslugama potražite na našoj Internet stranici.