Proizvodi i usluge za pomorce

Upoznajte se s našim proizvodima i uslugama uz koje će vaše financijsko poslovanje biti jednostavno i uspješno i usredotočite se na druge važne segmente u vašem životu.

Stambeni krediti za pomorce

Stambeni krediti za pomorce

Iskoristite posebne pogodnosti ugovaranja stambenih kredita u eurima i dolarima namijenjenih pomorcima!

  • kamatna stopa na kredite u eurima 3,29%, fiksna za prvih pet godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva* i iznosi 3,74% (efektivna kamatna stopa, EKS 3,84%**)
  • kamatna stopa na kredite u dolarima 3,83% godišnje, promjenjiva* (EKS 4,25%**)
  • visina kredita u kunskoj protuvrijednosti do 300.000 eura, uz rok otplate do 30 godina.

Sve informacije o stambenim kreditima za pomorce potražite u općim informacijama za kredit u eurima i za kredit u dolarima.

*Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 01.12.2018. godine iznosi 0,85% za valutu EUR te 1,67% za valutu USD. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope.
**EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura za stambene kredite u eurima odnosno 65.000 dolara za stambene kredite u dolarima, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec, a nisu uključeni dodatni troškovi koji se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja, s obzirom da visina troškova ovisi o instrumentima osiguranja koji se ugovaraju pojedinačnim ugovorom o kreditu.stite posebne pogodnosti uz OTP stambene kredite!Svi stambeni krediti se odobravaju bez troška odobravanja i bez troška procjene nekretnine.
Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

Iskoristite posebne pogodnosti uz OTP stambene kredite!

Svi stambeni krediti odobravaju se bez troška procjene nekretnine.

 

Paket OTP Plus

Prebacite dio brige o vašem financijskom poslovanju na nas i uštedite svoje vrijeme uz Paket OTP Plus.

Paket OTP Plus nudi vam privilegiranu uslugu privatnog bankara s individualnijim pristupom vašim financijama uz bržu i kvalitetniju realizaciju vaših zahtjeva. Vaš privatni bankar vam je uvijek na raspolaganju sa svojim iskustvom i stručnošću. OTP Plus vam omogućuje i lakoću i jednostavnost u upravljanju vašim financijama putem online kanala - Internet i mobilnog bankarstva, a nudi i razne mogućnosti ulaganja posredovanjem privatnog bankara. U paketu ostvarujete popuste za korištenje velikog broja proizvoda i usluga OTP banke uz značajne godišnje uštede! Saznajte i sve dodatne informacije o pogodnostima unutar paketa OTP Plus.

 

 

Informacije o našim ostalim proizvodima i uslugama potražite na našoj Internet stranici.