OTP Short-term bond fond

OTP Short-term bond fond

 

OTP Short-term bond fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom konzervativne strategije ulaganja.

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • očuvanje vrijednosti uloženih sredstava u valuti EUR
  • visoka likvidnost uloženih sredstava i stalna mogućnost unovčenja udjela
  • konzervativna strategija ulaganja, najmanje 75% imovine Fonda uloženo u obveznice, od toga najveći dio imovine uložen u državne obveznice RH
  • ostvarenje prinosa usporedivog s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od 1 godine

Što dobivate ulaganjem u OTP Short-term bond fond?

  • očuvanje vrijednosti uloga u EUR-u uz ostvarivanje stabilnog prinosa na uložena sredstva
  • konzervativna strategija ulaganja uz disperziju ukupno uloženih sredstava na segment tržišta obvezničkih fondova

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Short-term bond fond dostupne su na internetskoj stranici OTP Invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

Zadnja izmjena: Loading...
Fond Cijena Datum Prinos u tekućoj godini
Loading...
Simbol (Top 10) Zadnja cijena
Loading...