OTP Relax kredit

OTP Relax kredit

Samo jednim posjetom poslovnici dođite do OTP Relax kredita u kunama! Uz mogućnost odgode otplate od tri mjeseca, nepredvidljive stvari prebrodite uz OTP Relax kredit, namijenjen klijentima koji su se našli u nepovoljnoj situaciji izazvanoj pandemijom te klijenti čiji su domovi pretrpjeli materijalna oštećenja uslijed potresa u Zagrebu.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Klijenti koji su se našli u nepovoljnoj situaciji zbog privremenih mjera u cilju suzbijanja pandemije uzrokovane virusom tipa COVID-19 a to su pomorci zaposleni na velikim turističkim brodovima, zaposlenici u hotelima, ugostiteljstvu i turističkim djelatnostima, turističkim agencijama, samozaposleni, vlasnici i zaposlenici u rent a car te klijenti čiji su domovi pretrpjeli materijalna oštećenja uslijed potresa u Zagrebu.

Kamatna stopa:

  • 6,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS)* 7,22% 

Visina kredita:

  • od 7.500 kuna do maksimalno 25.000 kuna

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 3 godine

Poček na glavnicu:

  • do maksimalno 3 mjeseca (uz plaćanje redovne kamate)

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

  • trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 25.000 kuna uz navedenu kamatnu stopu, rok otplate kredita od 3 godina, bez naknade za obradu kredita te uz interkalarnu kamatu za jedan mjesec

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

OTP Relax kredit

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
6,99% za cijeli period otplate127.5007,25%6497.962
2415.0007,24%67216.467
3625.0007,23%77228.325

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, potvrđena od strane javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Relax gotovinske kredite