OTP Optimum fond

OTP Optimum fond

 

OTP Optimum fond je sukladno svojim obilježjima i naravi otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.

Karakteristike i ciljevi Fonda

 • Isplata uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja,
 • Zaštićeni prinos od 1,5% s isplatom na kraju razdoblja ulaganja,
 • Isplata kapitalne dobiti koju Fond može ostvariti,
 • Unaprijed određeni rok trajanja ulaganja,
 • Očuvanje vrijednosti uloženih sredstava u EUR-u.

Fond se osniva na rok od 3,5 godine računajući od dana osnivanja.

Kome je OTP Optimum fond namijenjen?

 • Ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok,
 • Ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja, prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim, dijelovima tržišta kapitala (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala),
 • Ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru.

Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja

 Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:

 • dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska,
 • depozite kod financijskih institucija,
 • call opciju napisanu na europske dioničke indekse ovih sektora: zdravstvo, proizvodnja osobnih i kućanskih potrepština, prehrambena, kemijska i automobilska industrija,
 • investicijske fondove koji su registrirani u Europskoj uniji, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire,
 • dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u Europskoj uniji.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Optimum fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.