OTP Multi fond

 

OTP Multi fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.

Karakteristike i ciljevi Fonda:

 • Isplata uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja (zaštita glavnice),
 • Ostvarenje prinosa od kamatonosnog dijela portfelja i ulaganja u opciju,
 • Unaprijed određeni rok trajanja ulaganja.

Kome je OTP Multi fond namijenjen?

 • Ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok,
 • Ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja, prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim, dijelovima tržišta kapitala (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala),
 • Ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru.

Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja

Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:

 • dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska,
 • depozite kod financijskih institucija,
 • call opciju napisanu na investicijske fondove,
 • investicijske fondove koji su registrirani u Europskoj uniji, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire,
 • dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u Europskoj uniji.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Multi fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

Zadnja izmjena: Loading...
Fond Cijena Datum Prinos u tekućoj godini
Loading...
Simbol (Top 10) Zadnja cijena
Loading...