OTP Favorit fond

OTP Favorit fond je sukladno svojim obilježjima i naravi otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.

Karakteristike i ciljevi Fonda

 • isplata uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja,
 • zaštićeni prinos od 0,2% na godišnjoj razini s isplatom na kraju razdoblja ulaganja,
 • isplata kapitalne dobiti koju Fond može ostvariti,
 • unaprijed određeni rok trajanja ulaganja,
 • očuvanje vrijednosti uloženih sredstava u EUR-u.

Fond se osniva na rok od 3,5 godine računajući od dana osnivanja.

Kome je OTP Favorit fond namijenjen?

 • ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok,
 • ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim dijelovima tržišta kapitala (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala),
 • ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru.

Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja

Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:

 • dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska,
 • depozite i obveznice financijskih institucija,
 • call opciju napisanu na dioničke indekse Brazila, Njemačke, Italije, Španjolske i Hrvatske,
 • investicijske fondove koji su registrirani u Europskoj uniji, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Favorit fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.