OTP Express gotovinski kredit u EUR

Gotovinski krediti

Samo jednim posjetom poslovnici dođite do OTP Express Gotovinskog kredita u eurima! Kredit se odobrava samo temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, nije potrebna ovjera Zadužnice i Izjave o zapljeni po pristanku dužnika.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 6,19% godišnje, fiksna cijeli period otplate, efektivna kamatna stopa 6,68%*

Visina kredita:

  • Do 7.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • do 5 godina

Minimalna mjesečna primanja:

  • 5.000 kuna, uključujući redovna i dodatna primanja

Status zaposlenja: 

  • Isključivo klijenti koji su zaposleni na neodređeno 

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za gotovinske kredite je izračunata na iznos kredita od 7.000 eura uz rok otplate kredita od 5 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Imate račun otvoren u drugoj banci, trebate dodatna sredstva a ne možete mijenjati banku? Zatražite poziv od Kontakt centra OTP banke i saznajte sve o uvjetima posebne ponude gotovinskog kredita.

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li vašim potrebama OTP Express gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 6,19% u eurima. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

 

OTP Express gotovinski kredit u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
6,19% za cijeli period otplate363.0007,53%923.364
485.000 7,07%1185.755
606.500 6,85%1267.697

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju dodatna primanja