Namjenski kredit za kupnju vozila u EUR

Bilo da želite potpuno novi ili ste se odlučili za rabljeni automobil, auto kredite OTP banke možete ugovoriti po kamatnoj stopi već od 4,99% EUR.

Uvjeti kredita

Iznos kredita:

 • do 35.000 EUR

Učešće (obvezno):

 • 10% za sve kredite u kunama i eurima - Renault, Nissan, Dacia te 10% za sve kredite u kunama i 15% za sve kredite u eurima - Peugeot, Citroen i ostali

Rok otplate:

 • od 12-84 mjeseci

Kamatna stopa:

 • 4,99% (EKS 5,42%**) fiksna za kredite u EUR

Naknada za obradu kredita:

 • 1,00% za sve valute

 

* Korisnicima kredita nije uvjet da budu klijenti Banke

Namjenski kredit za kupnju vozila u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,99% fiksna za cijeli period otplate365.0005,78%1505.468
6010.0005,53%18911.451
8435.0005,42%49541.809

Ostale značajke

 • Isplata kredita: na račun prodavatelja, uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju HNB na dan isplate
 • Fiducija: obvezna za sve kredite iznad 45.000,00 HRK / 6.000,00 EUR
 • Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima 1, 5, 10, 20 ili 25, ovisno o odabiru, za kredite EUR u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Krediti se mogu otplaćivati na dva načina: putem trajnog naloga i putem administrativne zabrane na plaću. Prvi anuitet dospijeva tek sljedeći mjesec po realizaciji kredita. Za period od isplate kredita do početka otplate kredita obračunava se interkalarna kamata koja ovisi o datumu isplate kredita te će biti navedena na otplatnom planu koji se klijentu uručuje u Banci prije potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Prijevremena otplata: sukladno važećem Tarifniku banke
 • Vozila po starosti: novo vozilo - može biti proizvedeno u prethodnoj godini ali pod uvjetom da nikada nije registrirano; vozila do dvije godine starosti - imaju iste financijske uvjete kao i nova vozila ali su već registrirana; rabljena vozila do 15 godina starosti - zbroj starosti vozila+ročnosti = 15 godina/180 mjeseci (ukoliko zbroj starosti + ročnost kreditiranja prelazi 12 godina, 15% učešća i maksimalni iznos financiranja 8.500,00 EUR/64.000,00 HRK)
 • Na dan dospijeća zadnjeg anuiteta niti jedan sudionik kredita ne smije biti stariji od 72 godine (izuzev fiducijarnog dužnika).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je uz pripadajuću nominalnu kamatnu stopu, maksimalan rok otplate te pripadajuće naknade (naknada za obradu kredita i naknada za osiguranje).